Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Inverzní matice

Úloha číslo: 1419

Je dána matice

\[ A= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 4 & 2 & 4 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{nad}\ \mathbb{Z}_7. \]

Nalezněte její minimální polynom \(m(\lambda)\) a vypočítejte inverzní matici \(A^{-1}\).

 • Nápověda 1 – minimální polynom

  Nalezněte minimální polynom \(m(\lambda)\) matice \(A\).

  Minimální polynom matice je její normovaný anulující polynom nejmenšího možného stupně. Nejprve je třeba určit charakteristický polynom a dále postupovat jako v úloze Minimální polynom.

 • Nápověda 2 – inverzní matice

  Určete inverzní matici k matici \(A\). K výpočtu užijte jejího anulujícího polynomu.

  Který z anulujících polynomů je k výpočtu vhodnější? Polynom \(p(\lambda)\) nebo \(m(\lambda)\)?

 • Odpověď

  Pro matici \(A\) nad tělesem \(\mathbb{Z}_7\) jsme našli
  • charakteristický polynom \(p(\lambda) =(\lambda + 3)^3\),
  • minimální polynom \(m(\lambda) =(\lambda + 3)^2\),
  • inverzní matici \(A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 5 & 3 & 5 \\ 5 & 1 & 0 \end{pmatrix}.\)
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Zaslat komentář k úloze