Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Součet matic I.

Úloha číslo: 1304

Určete součet \(A+B\) matic \(A,B\) nad tělesem \(\mathbb{R}\).

\[A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 5 & -9 \\ 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \qquad B= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -2 & -3 & -9 \\ 4 & 0 & -5 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \]
 • Rozbor

  Budeme postupovat podle definice součtu matic.

  Kdykoli máme určit součet dvou a více matic, je důležité nejprve ověřit proveditelnost tohoto úkonu. Tedy, jestli jsou všechny zadané matice stejného typu \(m\times n\). V opačném případě není možné matice sčítat.

  Dále je dobré mít na paměti, že matice jsou vždy zadány alespoň nad okruhem, kde je sčítání komutativní a asociativní. V důsledku toho je sčítání matic rovněž komutativní a asociativní. Těchto vlastností můžeme využívat a matice sčítat v libovolném pořadí.

  Matice bývají často zadány nad tělesem \(\mathbb{Z}_p\), kde \(p\) je prvočíslo (má to své využití v praxi). V těchto případech je nutné ovládat počítání a převody čísel v konečných tělesech, které představuje úloha Z modulo n.

 • Nápověda 1 – proveditelnost součtu

  Ověřte z definice součtu matic, zda je možné uvedené matice sečíst.

 • Nápověda 2 – součet matic

  Zadané matice nyní dle definice součtu matic sečtěte.

 • CELKOVÉ ŘEŠENÍ

  \[A+B=\left(\begin{array}{rrr} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 5 & -9 \\ 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -2 \end{array}\right) +\left(\begin{array}{rrr} 0 & -1 & 2 \\ -2 & -3 & -9 \\ 4 & 0 & -5 \\ 3 & 2 & 0 \end{array}\right)=\] \[=\left(\begin{array}{rrr} 1+0 & 2-1 & 3+2 \\ -2-2 & 5-3 & -9-9 \\ 4+4 & 1+0 & -2-5 \\ 1+3 & 2+2 & -2+0 \end{array}\right) =\left(\begin{array}{rrr} 1 & 1 & 5 \\ -4 & 2 & -18 \\ 8 & 1 & -7 \\ 4 & 4 & -2 \end{array}\right)\]
 • Odpověď

  Součtem matic \(A,B\) je matice \[ \left(\begin{array}{rrr} 1 & 1 & 5 \\ -4 & 2 & -18 \\ 8 & 1 & -7 \\ 4 & 4 & -2 \end{array}\right). \]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Zaslat komentář k úloze