Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Soustava lineárních rovnic IV.

Úloha číslo: 1395

Řešte nehomogenní soustavu lineárních rovnic nad tělesem \(\mathbb{Z}_7\). \[ \begin{array}{rrrrrrrrr} 5x & + & y & + & 4z & & & + & 6u & + & 2v &=& 5 \\ 4x & + & 5y & + & 6z & & & + & 2u & + & 3v &=& 1 \\ 6x & + & 4y & + & 2z & + & 5t & & & + & v &=& 4 \\ & & 2y & + & z & + & 6t & + & 5u & + & 4v &=& 0 \\ \end{array} \]
 • Rozbor

  Úlohu budeme řešit analogicky jako Užití Gaussova eliminačního algoritmu. Tj.

  1. Zapíšeme soustavu do rozšířené matice soustavy.
  2. Úpravíme rozšířenou matici soustavy na odstupňovaný tvar.
  3. Rozhodneme o řešitelnosti dle Frobeniovy věty.
  4. Určíme libovolný vektor, který je řešením.
  5. Určíme dimenzi řešení.
  6. Nalezneme řešení homogenní soustavy s nulovým sloupcem pravých stran.
  7. Zapíšeme množinu všech řešení.
 • Nápověda 1 – rozšířená matice soustavy

  Přepište udanou soustavu lineárních rovnic do tvaru rozšířené matice soustavy.
 • Nápověda 2 – úprava na odstupňovaný tvar

  Upravte rozšířenou matici soustavy na odstupňovaný tvar.
 • Odpověď

  Udaná soustava lineárních rovnic nemá nad tělesem \(\mathbb{Z}_7\) řešení.
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Zaslat komentář k úloze