Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Matice přechodu III.

Úloha číslo: 1385

V této úloze si ukážeme další, možná nejefektivnější způsob výpočtu matice přechodu. Teoretická půda je zahrnuta v průpravné rukojeti.

Úkol:

Najděte matici přechodu od báze \(N\) k bázi \(M\) a matici přechodu od báze \(M\) k bázi \(N\) prostoru polynomů stupně nejvýše dva s reálnými koeficienty, jestliže

\[ \begin{eqnarray} &N = & \big\{x^2 + x + 1, x^2 - 3x + 3 , x^2 + 2x - 5\big\},\\ &M = &\big\{6x^2 -5x +6, 21x^2 - 10x + 9, 10x^2 - 3x\big\}.\\ \end{eqnarray} \]
 • Průpravná rukojeť

  Navážeme na zjednodušení výpočtu matice přechodu představené v úloze Matice přechodu II.. Tam jsme již nemuseli postupovat dle definice, ale bylo nutné vypočítat inverzní matici a po té ještě provádět maticový součin. Ukážeme si, že lze matici přechodu získat pouhými úpravami, bez pracného maticového násobení.

  Uvažujme již známé pomocné schéma pro výpočet matice přechodu.

  \[ \overset{\bar{1}}{\longleftarrow---------------} \] \[ \begin{array}{ccccc} & \bar{1} & & \bar{1} &\\ V & \longleftarrow---- & V & \longleftarrow---- & V\\ ^{M} & \color{maroon}{A^{-1}} & ^{\mathrm{k.b.}} & \color{maroon}{B} & ^{N} \\ \end{array} \] \[\underbrace{\phantom{\hspace{9em}}}_{\color{maroon}{A^{-1}B}}\]

  Dáme-li vedle sebe matice přechodu \(A\) a matici \(B\) (které snadno získáme) a provádíme-li na ně současně řádkové úpravy tak, že vlevo získáme jednotkovou matici, získáme napravo matici přechodu od \(N\) k \(M\).

  \[\big(A\,|\,B\big) \leadsto \left(E\,|\,A^{-1}B\right)\]

  Proč?

  Všechny provedené řádkové elementární úpravy představují násobení elementárními transformačními maticemi zleva. Nechť je jejich součin matice \(X\). Neboť jsme po provedení všech úprav nalevo získali jednotkovou matici, platí \[XA=E \qquad \Rightarrow \qquad X = A^{-1}.\] Provedené úpravy tedy představují násobení maticí \(A^{-1}\) zleva. Všechny elementární úpravy jsme ale prováděli i na matici vpravo, dostali jsme tam tedy matici \[XB = A^{-1} B,\] která je hledanou maticí přechodu.

  Matici přechodu od báze \(N\) k bázi \(M\) získáme tak, že do sloupců matice napíšeme nejprve vektory báze \(M\), dále vektory báze \(N\) a na takto vzniklou matici provádíme řádkové elementární úpravy, aby vlevo vznikla jednotková matice. Matice napravo je nyní matící přechodu od báze \(N\) k bázi \(M\).

 • Rozbor

  Nesmíme se uleknout, že zde nejsou vektory přímo \(n\)-tice, ale polynomy. S polynomy ale můžeme pracovat naprosto stejně – koeficienty od nejvyšší mocniny budou po řadě tvořit složky vektoru.
 • Nápověda 1 – matice přechodu od N k M

  Postupujte, jak je nastíněno v průpravné rukojeti. Tj. do sloupců matice napište nejprve vektory báze \(M\), dále vektory báze \(N\), a na takto vzniklou matici provádějte řádkové elementární úpravy, aby vlevo vznikla jednotková matice.
 • Nápověda 2 – matice přechodu od M k N

  Matici přechodu vzhledem ke stejným bazím, ale v opačném pořadí lze hledat analogicky jako v předchozím řešení. Využijte ale vlastnosti, že matice přechodu od \(M\) k \(N\) a matice přechodu od \(N\) k \(M\) jsou inverzní.

  Tj. vypočítejte inverzní matici k matici

  \[ \frac{1}{3}\left( \begin{array}{rrr} -7 & 6 & -1 \\ 5 & -3 & -1 \\ -6 & 3 & 3 \\ \end{array} \right). \]
 • Odpověď

  Maticí přechodu od báze \(N\) k bázi \(M\) je matice \[ \frac{1}{3}\left( \begin{array}{rrr} -7 & 6 & -1 \\ 5 & -3 & -1 \\ -6 & 3 & 3 \\ \end{array} \right). \] Maticí přechodu od báze \(M\) k bázi \(N\) je matice \[ \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3\\ 3 & 9 & 4\\ 1 & 5 & 3\\ \end{pmatrix}. \] Matice jsou navzájem inverzní.
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Úloha s vysvětlením teorie
Zaslat komentář k úloze