Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Maticový rozbor IX.

Úloha číslo: 1432

Určete charakteristický polynom, spektrum, vlastní čísla, vlastní vektory, stopu, determinant a minimální polynom matice \(A\) nad tělesem \(\mathbb{C}\). Pomocí minimálního polynomu určete inverzní matici k matici \(A\). Najděte Jordanův kanonický tvar a příslušnou Jordanovu bázi matice \(A\). \[ A= \begin{pmatrix} i & 0 & 3+5i \\ 1-i & 2i & 3+2i \\ 0 & 0 & 3i \end{pmatrix} \]
 • Poznámka

 • Nápověda 1 – char. polynom, spektrum, vlastní čísla

  Určete charakteristický polynom, spektrum a vlastní čísla matice \(A\).

  Charakteristický polynom je determinant matice \(\lambda E- A\), vlastní čísla jsou jeho kořeny. Spektrum je soubor vlastních čísel, zohledňující jejich násobnost v charakteristickém polynomu. Podrobněji v úloze Základní pojmy.

 • Nápověda 2 – vlastní vektory

  Určete vlastní vektory matice \(A\).

  Vlastní vektor matice \(A\) příslušný vlastnímu číslu \(\lambda\) je nenulový vektor splňující rovnost \(Av^\mathrm{T} = \lambda v^\mathrm{T}\). Více o vlastních vektorech viz úloha Vlastní vektory.

  Z definice vlastního vektoru plyne, že jej lze hledat jako nenulové řešení homogenní soustavy \((\lambda E -A)v^\mathrm{T} = 0\). Viz odvození.

 • Nápověda 3 – stopa, determinant

  Určete stopu a determinant matice \(A\).

  Absolutní člen charakteristického polynomu vynásobený \((-1)^{n}\), kde \(n\) je řád matice, určuje determinant. Opačný prvek ke koeficientu u \(\lambda^{n-1}\) určuje stopu.

  V případě úplně rozložitelného charakteristického polynomu matice lze stopu vypočítat i jako součet vlastních čísel, determinant pak jako jejich součin.

  Určení stopy a determinantu matice z charakteristického polynomu je popsáno v úloze Stopa, determinant a charakteristický polynom.

 • Nápověda 4 – minimální polynom

  Nalezněte minimální polynom matice \(A\).

  Minimální polynom je normovaný anulující polynom matice \(A\) nejmenšího možného stupně. Jeho hledáním jsme se zabývali v příkladě Minimální polynom.

 • Nápověda 5 – inverzní matice

  Určete inverzní matici k matici \(A\). K výpočtu užijte jejího anulujícího polynomu.

 • Nápověda 6 – Jordanův kanonický tvar

  Existuje nad \(\mathbb{C}\) Jordanův kanonický tvar \(J\) matice \(A\)? V kladném případě jej nalezněte a určete příslušnou bázi.

  Existenci Jordanova kanonického tvaru pomůže ukázat tato věta.

 • Odpověď

  Pro matici \(A\) nad tělesem \(\mathbb{C}\) jsme našli

  • charakteristický polynom \(p(\lambda) = (\lambda-i)(\lambda-2i)(\lambda-3i)\),
  • minimální polynom \(m(\lambda) = (\lambda-i)(\lambda-2i)(\lambda-3i)\),
  • vlastní čísla \(\lambda_1 = i\) a \(\lambda_2 = 2i\) a \(\lambda_3 = 3i\),
  • spektrum \(\lbrace i,{}2i,{}3i \rbrace\),
  • determinant \(\det A = -6i\),
  • stopu \(\mathrm{tr\,}A = 6i\),
  • vlastní vektor pro \(\lambda_1\) \(u=(1+i,{}2i,{}0)\), pro \(\lambda_2\) \(v=(0,{}1,{}0)\),
   pro \(\lambda_3\) \(w=(-5+3i,{}4+8i,-2)\),
  • inverzní matici \(\frac{1}{6} \begin{pmatrix} -6i & 0 & 6+10i \\ 3-3i & -3i & 1+10i \\ 0 & 0 & -2i \end{pmatrix}\).

  Vzhledem k bázi

  \[ B = \big\lbrace (1+i,{}2i,{}0), (0,{}1,{}0),(-5+3i,{}4+8i,-2) \big\rbrace \] má matice \(A\) Jordanův kanonický tvar \[ J = \left(\begin{array}{rrr} i & 0 & 0 \\ 0 & 2i & 0 \\ 0 & 1 & 3i \end{array}\right). \]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze