Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Determinant Sarrusovým pravidlem I.

Úloha číslo: 1341

Pomocí Sarrusova pravidla vypočítejte determinant nad \(\mathbb{C}.\) \[ \begin{vmatrix} 2+i & -3+i \\ 1+2i & 2-3i \end{vmatrix} \]
 • Rozbor

  Veškerá potřebná teorie pro výpočet je obsažena v úloze Jak na determinanty.

  Sarrusova pravidla je možno využít pouze v případě, že počítáme determinant čtvercové matice řádu \(2\) nebo \(3\).

 • Nápověda

  Připomeňte si Sarrusovo pravidlo pro determinant řádu \(2\) a vypočítejte jej.

 • Odpověď

  Determinant nad \(\mathbb{C}\) je roven \[ \begin{vmatrix} 2+i & -3+i \\ 1+2i & 2-3i \end{vmatrix} =12+i.\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze