Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Sčítání a násobení matic

Úloha číslo: 1297

Je dán skalár \(c=3\) a matice \[ A=\begin{pmatrix} 3 & 2 & 7\\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix},\quad D=\begin{pmatrix} 1 & -6 & 2\\ 1 & \phantom{-}5 & 0 \\ 3 & \phantom{-}2 & 3 \end{pmatrix}. \]

Určete:

 1. Součet matic \(A+B\).
 2. Součin matic \(BD\).
 3. Skalární násobek matice \(cB\).

 • 1. Nápověda – sčítání matic

  Připomeňme, jak je definováno sčítání matic.
  (i) Sčítání matic

  Nechť \(A=(a_{ij})_{m\times n},\ B=(b_{ij})_{m\times n}\) jsou matice nad okruhem R.

  Součtem matic \(A\) a \(B\) rozumíme matici \(C=(c_{ij})_{m\times n}\) pro jejíž prvky platí

  \[c_{ij}=a_{ij}+b_{ij} \qquad \forall i=1, \ldots ,m;\ j= 1, \ldots ,n.\]
  Na základě definice proveďte součet matic \(A+B\).
 • 2. Nápověda – násobení matic

  Připomeňme, jak je definováno násobení matic.
  (ii) Násobení matic

  Nechť \(A=(a_{ij})_{m\times n},\ B=(b_{jk})_{n\times p}\) jsou matice nad okruhem R.

  Součinem matic \(A,B\) rozumíme matici \(C = (c_{ik})_{m\times p}\), pro jejíž prvky platí \[c_{ik}=\sum_{j=1}^n a_{ij}\cdot b_{jk}\qquad \forall i=1, \ldots, m;\ k= 1, \ldots, p.\]
  Na základě definice proveďte součin matic \(BD\).
 • 3. Nápověda – násobení matice skalárem

  Připomeňme, jak je násobení skalárem definováno.
  (iii) Násobení matice skalárem

  Nechť \(A=(a_{ij})\) je matice typu \(m\times n\) nad okruhem \(R\) a \(c\in R\).

  Pak definujeme matici \(cA\) jako matici \(B=(b_{ij})\) typu \(m\times n\), pro jejíž prvky platí \[b_{ij}=c\cdot a_{ij} \qquad i=1,\ldots,m;\ j=1,\ldots ,n.\]

  Můžeme také říci, že matice \(B\) je rovna součinu matice \(A\) typu \(m\times n\) a skalární matice \(S\) řádu \(n\) s prvkem \(c\) na hlavní diagonále.

  Na základě definice určete matici \(cB\).

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Úloha s vysvětlením teorie
Zaslat komentář k úloze