Jacobiho identita

Úloha číslo: 719

Dokažte tzv. Jacobiho identitu

\[\left[\hat A, \left[\hat B,\hat C \right] \right] + \left[\hat B, \left[\hat C,\hat A \right] \right] + \left[\hat C, \left[\hat A,\hat B \right] \right]=0\,.\]
 • Nápověda

  Jacobiho identitu lze dokázat přímým výpočtem s použitím základním pravidel pro počítání s operátory.

 • Řešení

  Podle základních pravidel pro počítání s komutátory (viz nápověda) postupně odvozujeme:

  \[\left[\hat A, \left[\hat B,\hat C \right] \right] + \left[\hat B, \left[\hat C,\hat A \right] \right] + \left[\hat C, \left[\hat A,\hat B \right] \right]=\]

  rozepíšeme „vnitřní“ komutátory podle definice

  \[=\left[\hat A,\hat B \hat C - \hat C \hat B \right]+\left[\hat B,\hat C \hat A - \hat A \hat C \right]+\left[\hat C,\hat A \hat B - \hat B \hat A \right]=\]

  využijeme linearitu komutátoru

  \[=\left[ \hat A, \hat B \hat C \right]-\left[ \hat A, \hat C \hat B \right]+\left[ \hat B, \hat C \hat A \right]-\left[ \hat B, \hat A \hat C \right]+\left[ \hat C, \hat A \hat B \right]-\left[ \hat C, \hat B \hat A \right]=\]

  rozepíšeme komutátory se složeným operátorem na základní komutátory

  \[=\hat B \left[ \hat A, \hat C \right]+\left[ \hat A, \hat B \right] \hat C-\hat C \left[ \hat A, \hat B \right]-\left[ \hat A, \hat C \right] \hat B + \hat C \left[ \hat B, \hat A \right]+\left[ \hat B, \hat C \right] \hat A -\] \[-\hat A \left[ \hat B, \hat C \right]-\left[ \hat B, \hat A \right] \hat C+\hat A \left[ \hat C, \hat B \right]+\left[ \hat C, \hat A \right] \hat B - \hat B \left[ \hat C, \hat A \right]-\left[ \hat C, \hat B \right] \hat A =\]

  posčítáme stejné členy

  \[=2 \hat B \left[ \hat A, \hat C \right]- 2 \left[ \hat A, \hat C \right] \hat B + 2 \left[ \hat A, \hat B \right] \hat C-2 \hat C \left[ \hat A, \hat B \right] + 2 \left[ \hat B, \hat C \right] \hat A - 2 \hat A \left[ \hat B, \hat C \right] =\]

  znovu použijeme definici komutátoru

  \[=2 ( \hat B \hat A \hat C - \hat B \hat C \hat A - \hat A \hat C \hat B + \hat C \hat A \hat B + \hat A \hat B \hat C - \hat B \hat A \hat C - \hat C \hat A \hat B + \hat C \hat B \hat A + \hat B \hat C \hat A - \hat C \hat B \hat A - \hat A \hat B \hat C + \hat A \hat C \hat B ).\]

  Nakonec vidíme, že se nám všechny členy odečetly (pro pořádek připomeňme, že skládání operátorů není komutativní, takže je třeba odečítat členy, kde mají operátory stejné pořadí)

  \[\left[\hat A, \left[\hat B,\hat C \right] \right] + \left[\hat B, \left[\hat C,\hat A \right] \right] + \left[\hat C, \left[\hat A,\hat B \right] \right]=0\,.\]

   

  Přímým výpočtem jsme dokázali platnost Jacobiho identity.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Úloha na dokazování, ověřování
Zaslat komentář k úloze