Energie kvanta

Úloha číslo: 631

Veškeré elektromagnetické vlnění je zprostředkováváno fotony, které charakterizujeme pomocí vlnové délky, frekvence, energie a hybnosti.

Spočtěte, jak velké je kvantum energie

 1. signálu ČR1 Radiožurnál vysílaného z Prahy na frekvenci 95 MHz,
 2. vlnění radionavigace v jihovýchodním okolí letiště Ruzyně na frekvenci 127 MHz,
 3. vlnění vysílaného/přijímaného mobilním telefonem pracujícím na frekvenci 900 MHz,
 4. vlnění vysílaného/přijímaného mobilním telefonem pracujícím na frekvenci 1 800 MHz,
 5. záření v mikrovlnné troubě, které má frekvenci 2 450 MHz,
 6. signálu satelitního digitálního vysílání kanálu ČT1 na frekvenci 12 382 MHz.

Pro všechny případy také určete příslušnou vlnovou délku.

 • Zápis

  f1 = 95 MHz frekvence vysílání ČR1 Radiožurnálu
  f2 = 127 MHz frekvence radionavinace u letiště Praha
  f3 = 900 MHz frekvence signálu mobilního telefonu
  f4 = 1 800 MHz frekvence signálu mobilního telefonu
  f5 = 2 450 MHz frekvence záření v mikrovlnné troubě
  f6 = 12 382 MHz frekvence satelitního digitálního vysílání kanálu ČT1
  λi = ? (m) vlnová délka i-tého záření
  Ei = ? (eV) energie i-tého záření

  Z tabulek:

  h = 6,6·10−34 J s Planckova konstanta v jednotkách SI
  h = 4,1·10−15 eV s Planckova konstanta v jednotce elektronvolt sekunda
  c = 3,0·108 m s−1 rychlost světla
 • Nápověda

  Energie fotonu je úměrná frekvenci příslušného vlnění.

  Vlnová délka je nepřímo úměrná frekvenci vlnění.

  Více o vlastnostech fotonu  si můžete přečíst zde .

 • Řešení

  Foton má nulovou klidovou hmotnost a vždy se pohybuje rychlostí světla. Jeho celková energie je úměrná frekvenci f daného vlnění

  \[E = hf ,\]

  kde h je Planckova konstanta.

  Příslušnou vlnovou délku elektromagnatického vlnění určíme pomocí vztahu

  \[\lambda = {c \over f},\]

  kde c je rychlost světla ve vakuu.

   

  Nyní můžeme velice jednoduše dosazením určit charakteristiky zadaných vlnění:

  f λ E
  1. 95 MHz 3,16 m 0,4 μeV
  2. 127 MHz 2,36 m 0,5 μeV
  3. 900 MHz 0,33 m 3,7 μeV
  4. 1 800 MHz 0,17 m 7,4 μeV
  5. 2 450 MHz 0,12 m 10,1 μeV
  6. 12 382 MHz 0,02 m 51,2 μeV
 • Opověď

  Vlnovou délku a kvantum energie přislušející zadaným vlněním uvádíme v přehledné tabulce:

  f λ E
  a. 95 MHz 3,16 m 0,4 μeV
  b. 127 MHz 2,36 m 0,5 μeV
  c. 900 MHz 0,33 m 3,7 μeV
  d. 1 800 MHz 0,17 m 7,4 μeV
  e. 2 450 MHz 0,12 m 10,1 μeV
  f. 12 382 MHz 0,02 m 51,2 μeV
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha s vysvětlením teorie
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha rutinní
Pl translation
En translation
Zaslat komentář k úloze