Částice jako vlna

Úloha číslo: 686

Předpokládejte, že neurčitost polohy částice je rovna její de Broglieově vlnové délce. Jaká je v tomto případě nejmenší možná neurčitost její hybnosti? Jak velkou část hybnosti tato neurčitost představuje? Uvažujte pohyb v jednom rozměru.

 • Nápověda

  De Broglieova vlnová délka částice závisí nepřímo úměrně na její hybnosti. Jak přesně?

 • Řešení

  Ze zadání víme, že pro neurčitost polohy Δx platí

  \[\Delta x=\frac{h}{p} .\]

  Neurčitost polohy Δx a neurčitost hybnosti Δp jsou svázány Heisenbergovou relací neurčitosti:

  \[\Delta x\,\cdot\,\Delta p\ge\frac{\hbar}{2} .\]

  Odtud můžeme vyjádřit

  \[\Delta p \ge \frac{\hbar}{\,2\Delta x}=\frac{\hbar p}{2h}=\frac{\hbar p}{4\pi \hbar}=\frac{p}{4\pi}\,\dot{=}\, 0{,}08\,p .\]
 • Odpověď

  Nejmenší možná neurčitost hybnosti dané částice představuje asi 8 % této hybnosti.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
En translation
Zaslat komentář k úloze