Časově konstantní porucha

Úloha číslo: 2290

Uvažujme systém nacházející se ve vlastním stavu \(\psi_i\) neporušeného hamiltoniánu \(\hat{H}_0\) v čase \(t=0\). Vypočítejte pravděpodobnost přechodu systému v časovém intervalu \((0,\,\tau)\) z počátečního stavu do stavu \(\psi_f\), uvažujeme-li poruchu

\[\hat{V}(t)=0,\, t<0,\,\tau<t, \] \[\hat{V}(t)=\hat{V},\, \tau>t>0,\]

kde \(\hat{V}\) je operátor poruchy, který je časově nezávislý.

 • Nápověda 1

  Připomeňte si princip nestacionární poruchové metody v kvantové mechanice.

 • Řešení

  Zajímá nás pravděpodobnost přechodu systému vlivem poruchy do vlastního stavu \(\psi_f\). Spočítejme proto koeficient \(c_f^{(p)}(t)\), který stojí před vlastním stavem \(\psi_f\) v lineární kombinaci konečného stavu systému při vypnutí poruchy.

  Proto nyní dosadíme do vzorce

  \[c_f^{(p)}(\tau)=\frac{1}{i\hbar}\int_{0}^{\tau}\left\langle\psi_f\bigg|\hat{V}(t)\psi_i\right\rangle e^{i\frac{E_f−E_i}{\hbar}t}\, \mathrm{d}t.\]

  Označme

  \[\frac{E_f−E_i}{\hbar}=\omega_{fi},\] \[\left\langle\psi_f\bigg|\hat{V}(t)\psi_i\right\rangle=V_{fi}(t),\]

  kde \(V_{fi}(t)\) obecně závisí na čase, ale v této úloze, kde uvažujeme konstantní poruchu (která je pouze zapnuta v určitém čase) se jedná o konstantu.

  Tedy

  \[c_f^{(p)}(\tau)=\frac{1}{i\hbar}\int_{0}^{\tau}V_{fi} e^{i\omega_{fi}t}\, \mathrm{d}t=\frac{1}{i\hbar}V_{fi}\left[\frac{e^{i\omega_{fi}t}}{i\omega_{fi}}\right]_0^\tau=\frac{−1}{\hbar\omega_{fi}}V_{fi}\left(e^{i\omega_{fi}t}−1\right)=\frac{V_{fi}}{E_f−E_i}\left(1−e^{i\omega_{fi}t}\right).\]

  Z toho určíme pravděpodobnost přechodu jako

  \[P_{p\rightarrow k}=\left|c_f^{(p)}(\tau)\right|^2=\left|\frac{V_{fi}}{E_f−E_i}\right|^2\left|1−e^{i\omega_{fi}\tau}\right|^2=\] \[=\left|\frac{V_{fi}}{E_f−E_i}\right|^2\left[1−\mathrm{cos}(\omega_{fi}\tau)−i\mathrm{sin}(\omega_{fi}\tau)\right]\left[1−\mathrm{cos}(\omega_{fi}\tau)+i\mathrm{sin}(\omega_{fi}\tau)\right]=\] \[=\left|\frac{V_{fi}}{E_f−E_i}\right|^2\left[\left(1−\mathrm{cos}(\omega_{fi}\tau)\right)^2+\mathrm{sin}^2(\omega_{fi}\tau)\right]=\left|\frac{V_{fi}}{E_f−E_i}\right|^2(1−2\mathrm{cos}(\omega_{fi}\tau)+1)=\left|\frac{V_{fi}}{E_f−E_i}\right|^2 4\mathrm{sin}^2\left(\frac{\omega_{fi}\tau}{2}\right)=\] \[=\frac{\left|V_{fi}\right|^2}{\hbar^2} \frac{\mathrm{sin}^2\left(\frac{\omega_{fi}\tau}{2}\right)}{\left(\frac{\omega_{fi}}{2}\right)^2}.\]

  Tato závislost na \(\omega_{fi}\) je znázorněna v následujícím grafu.

  Obr. 1: Pravděpodobnost přechodu

  Pro \(\omega_{fi}\rightarrow0\) je pravděpodobnost přechodu \(\frac{\left|V_{fi}\right|^2}{\hbar^2}\tau^2\). Pro \(\omega_{fi}\rightarrow\infty\) je pravděpodobnost přechodu \(0\). Pravděpodobnost přechodu je dále nulová, když

  \[\mathrm{sin}^2\left(\frac{\omega_{fi}\tau}{2}\right)=0\Rightarrow \omega_{fi}=\frac{2\pi k}{\tau},\,k\in\mathbb{Z}.\]

  Nezanedbatelná pravděpodobnost přechodu je určena podmínkou (a v grafu vyznačena červeně)

  \[\frac{−2\pi}{\tau}\leq\omega_{fi}\leq \frac{2\pi}{\tau},\]

  jinak také

  \[|\omega_{fi}|\leq \frac{2\pi}{\tau}.\]

  Z toho

  \[\left|\frac{E_f−E_i}{\hbar}\right|\leq \frac{2\pi}{\tau},\] \[\left|\frac{\Delta E}{\hbar}\right|\leq \frac{2\pi}{\tau},\] \[\tau|\Delta E|\leq 2\pi\hbar.\]

  Poslední výraz znamená, že systém může přejít vlivem poruchy pouze do stavů, které mají rozdílnou energii oproti původnímu stavu o hodnotu

  \[|\Delta E|\leq2\frac{\pi\hbar}{\tau}.\]

  Vidíme, že čím kratší je působení poruchy, tím může dojít k větší změně energie původního stavu. A naopak, pokud chceme, aby se energie moc neměnila, pak je třeba, aby porucha působila po dlouhou dobu.

 • Odpověď

  Uvažujeme-li systém nacházející se ve vlastním stavu \(\psi_i\) neporušeného hamiltoniánu \(\hat{H}_0\) v čase \(t=0\) a poruchu

  \[\hat{V}(t)=0,\, t< 0,\,\tau< t, \] \[\hat{V}(t)=\hat{V},\, \tau>t>0,\]

  tj. poruchu, která je na intervalu \((0,\,\tau)\) konstantní a „zapneme“ ji v čase \(t=0\), pak pravděpodobnost přechodu systému v časovém intervalu \((0,\tau)\) z počátečního stavu do stavu \(\psi_f\) je

  \[P_{p\rightarrow k}=\left|c_f^{(p)}(\tau)\right|^2=\frac{\left|V_{fi}\right|^2}{\hbar^2} \frac{\mathrm{sin}^2\left(\frac{\omega_{fi}\tau}{2}\right)}{\left(\frac{\omega_{fi}}{2}\right)^2},\]

  kde

  \[\left\langle\psi_f\Big|\hat{V}(t)\psi_i\right\rangle=V_{fi}(t),\] \[\frac{E_f−E_i}{\hbar}=\omega_{fi}.\]

  Větší hodnoty pravděpodobnosti přechodu nabývají za podmínky

  \[\tau|\Delta E|\leq2\pi\hbar,\]

  jinak jsou prakticky nulové. To znamená, že systém může přejít vlivem poruchy pouze do stavů, které mají rozdílnou energii oproti původnímu stavu o hodnotu

  \[|\Delta E|\leq2\frac{\pi\hbar}{\tau}.\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Úloha rutinní
Zaslat komentář k úloze