Degenerace energie v trojrozměrné nekonečné potenciálové jámě

Úloha číslo: 2016

Částice je uzavřená v trojrozměrné nekonečně hluboké potenciálové jámě.

Napište podmínky pro rozměry této jámy tak, aby existovala alespoň jedna energetická hladina, jejíž stupeň degenerace je alespoň tři.

Napište velikost energie této hladiny a alespoň tři vlnové funkce odpovídající různým stacionárním stavům, které příslušejí dané energetické hladině.

Trojrozměrná nekonečně hluboká jáma
 • Nápověda 1

  Úlohy s trojrozměrnou nekonečně hlubokou potenciálovou jámou řešíme převedením problému separací proměnných na tři jednorozměrné nekonečně hluboké potenciálové jámy.

  Zkuste napsat nebo vyhledejte stacionární stavy a energie pro trojrozměrnou nekonečně hlubokou potenciálovou jámu.

 • Nápověda 2

  Připomeňte si význam termínů degenerovaná energetická hladina a stupeň degenerace.

 • Nápověda 3

  Degenerované energetické hladiny se často vyskytují v úlohách s velkou symetrií. Promyslete, jaký tvar musí mít jáma, aby měla velkou symetrii.

 • Řešení

  Trojrozměrná nekonečně hluboká potenciálová jáma s potenciálem \[ V(x,y,z) \begin{cases} =0 & \quad \text{pro } x\in\langle 0,a\rangle,\, y\in\langle 0,b\rangle,\, z\in\langle 0,c\rangle, \\ \to\infty & \quad \text{jinak} \\ \end{cases}\] má pro \(x\in\langle 0,a\rangle,\, y\in\langle 0,b\rangle,\, z\in\langle 0,c\rangle\) stacionární stavy a energie ve tvaru \[\psi_{kln}(x,y,z)=\psi_k(x)\psi_l(y)\psi_n(z)=\sqrt{\frac{2^3}{abc}}\sin{\left(\frac{\pi kx}{a}\right)}\sin{\left(\frac{\pi ly}{b}\right)}\sin{\left(\frac{\pi nz}{c}\right)},\] \[E_{kln}=E_k+E_l+E_n=\frac{\pi^2 \hbar^2}{2m}\left(\frac{k^2}{a^2}+\frac{l^2}{b^2}+\frac{n^2}{c^2}\right),\] kde \(k\), \(l\), \(n\) jsou přirozená čísla a \(a\), \(b\), \(c\) jsou rozměry jámy.

   

  V degenerovaných energetických hladinách existuje více stavů popsaných lineárně nezávislými funkcemi se stejnou energií. Počet těchto stavů se nazývá stupeň degenerace.

  Ze vztahu pro výpočet energie \[E_{kln}=\frac{\pi^2 \hbar^2}{2m}\left(\frac{k^2}{a^2}+\frac{l^2}{b^2}+\frac{n^2}{c^2}\right)\] je vidět, že pro danou částici závisí hodnota energie na rozměrech jámy \(a\), \(b\), \(c\) a na stavech určených čísly \(k\), \(l\), \(n\). Pro různé trojice kvantových čísel \(k\), \(l\), \(n\) jsou stacionární stavy \(\psi_{kln}\) navzájem lineárně nezávislé.

  Obecně platí, že degenerace se vyskytuje v symetrických situacích. Čím bude symetrie jámy větší, tím očekáváme vyšší degeneraci. Maximální symetrii má jáma ve tvaru krychle (viz Řešení nápovědy 3), zvolme tedy \[a=b=c=L\]

  a vyjádřeme stacionární stavy a hodnoty energie pro nekonečně hlubokou potenciálovou jámu tvaru krychle pro \(x\in\langle 0,L\rangle,\, y\in\langle 0,L\rangle,\, z\in\langle 0,L\rangle\)

  \[\psi_{kln}(x,y,z)=\left(\frac{2}{L}\right)^{\frac{3}{2}}\sin{\left(\frac{\pi kx}{L}\right)}\sin{\left(\frac{\pi ly}{L}\right)}\sin{\left(\frac{\pi nz}{L}\right)},\] \[E_{kln}=\frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}\left(k^2+l^2+n^2\right).\]

  Hladina, jejíž stupeň degenerace je alespoň tři, je určena trojicí kvantových čísel, z nichž jsou nejvýše dvě čísla stejná. Například pro trojici přirozených čísel 1, 1 a 2 je velikost energie degenerované hladiny

  \[E_{112}=E_{121}=E_{211}=\frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}\left(1+1+4\right)=\frac{3\pi^2 \hbar^2}{mL^2}\]

  a různé stacionární stavy příslušející zvolené energetické hladině popisují vlnové funkce \[\psi_{112}(x,y,z)=\left(\frac{2}{L}\right)^{\frac{3}{2}}\sin{\left(\frac{\pi x}{L}\right)}\sin{\left(\frac{\pi y}{L}\right)}\sin{\left(\frac{2\pi z}{L}\right)},\] \[\psi_{121}(x,y,z)=\left(\frac{2}{L}\right)^{\frac{3}{2}}\sin{\left(\frac{\pi x}{L}\right)}\sin{\left(\frac{2\pi y}{L}\right)}\sin{\left(\frac{\pi z}{L}\right)},\] \[\psi_{211}(x,y,z)=\left(\frac{2}{L}\right)^{\frac{3}{2}}\sin{\left(\frac{2\pi x}{L}\right)}\sin{\left(\frac{\pi y}{L}\right)}\sin{\left(\frac{\pi z}{L}\right)}\] pro \(x\in\langle 0,L\rangle,\, y\in\langle 0,L\rangle,\, z\in\langle 0,L\rangle.\)

   

  Poznámka: Degenerovanou energetickou hladinu lze při vhodných poměrech najít i v jámě tvaru kvádru o třech různých rozměrech \((a\neq b\neq c\neq a)\). Například pro rozměry jámy \(a=L,\, b=2L,\, c=3L\) je minimálně dvakrát degenerovaná energetická hladina

  \[E_{143}=E_{223}=\frac{\pi^2 \hbar^2}{2m}\left(\frac{1^2}{L^2}+\frac{4^2}{(2L)^2}+\frac{3^2}{(3L)^2}\right)=\frac{\pi^2 \hbar^2}{2m}\left(\frac{2^2}{L^2}+\frac{2^2}{(2L)^2}+\frac{3^2}{(3L)^2}\right)=\frac{6\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}.\]
 • Komentář

  Energetické hladiny nemusí mít stupeň degenerace pouze tři. Uveďme pro ilustraci příklady energetických hladin v krychlové jámě o délce hrany \(L\) s vyššími stupni degenerace.

  Příklad hladiny, jejíž stupeň degenerace je alespoň tři

  \[E_{112}=E_{121}=E_{211}=\frac{6\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}.\]

  Příklad hladiny, jejíž stupeň degenerace je alespoň čtyři

  \[E_{115}=E_{151}=E_{511}=E_{333}=\frac{27\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}.\]

  Příklad hladiny, jejíž stupeň degenerace je alespoň šest

  \[E_{123}=E_{132}=E_{213}=E_{231}=E_{312}=E_{321}=\frac{14\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}.\]

  Příklad hladiny, jejíž stupeň degenerace je alespoň devět

  \[E_{116}=E_{161}=E_{611}=E_{235}=E_{253}=E_{325}=E_{352}=E_{523}=E_{532}=\frac{38\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}.\]

  Příklad hladiny, jejíž stupeň degenerace je alespoň dvanáct

  \[E_{127}=E_{172}=E_{217}=E_{271}=E_{712}=E_{721}=E_{255}=E_{525}=E_{552}=E_{336}=E_{363}=E_{633}=\frac{54\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}.\]

  Příklad hladiny, jejíž stupeň degenerace je alespoň sedm

  \[E_{157}=E_{175}=E_{517}=E_{571}=E_{715}=E_{751}=E_{555}=\frac{75\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}.\]
 • Odpověď

  Úlohu splňuje jáma ve tvaru krychle o délce hrany \(L\).

  V krychlové jámě je alespoň třikrát degenerovaná každá hladina, která není popsaná třemi stejnými kvantovými čísly. Velikost energie této hladiny je \[E_{kln}=\frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}\left(k^2+l^2+n^2\right)\] a stacionární stavy dané hladiny popisují vlnové funkce \[\psi_{kln}(x,y,z)=\left(\frac{2}{L}\right)^{\frac{3}{2}}\sin{\left(\frac{\pi kx}{L}\right)}\sin{\left(\frac{\pi ly}{L}\right)}\sin{\left(\frac{\pi nz}{L}\right)},\] kde \(k\), \(l\), \(n\) jsou přirozená čísla, z nichž alespoň jedno má jinou hodnotu, a \(x\in\langle 0,L\rangle,\, y\in\langle 0,L\rangle,\, z\in\langle 0,L\rangle\).

  Například pro trojici přirozených čísel 1, 1 a 2 je velikost energie degenerované hladiny

  \[E_{112}=E_{121}=E_{211}=\frac{3\pi^2 \hbar^2}{mL^2}\]

  a různé stacionární stavy příslušející zvolené energetické hladině popisují vlnové funkce \[\psi_{112}(x,y,z)=\left(\frac{2}{L}\right)^{\frac{3}{2}}\sin{\left(\frac{\pi x}{L}\right)}\sin{\left(\frac{\pi y}{L}\right)}\sin{\left(\frac{2\pi z}{L}\right)},\] \[\psi_{121}(x,y,z)=\left(\frac{2}{L}\right)^{\frac{3}{2}}\sin{\left(\frac{\pi x}{L}\right)}\sin{\left(\frac{2\pi y}{L}\right)}\sin{\left(\frac{\pi z}{L}\right)},\] \[\psi_{211}(x,y,z)=\left(\frac{2}{L}\right)^{\frac{3}{2}}\sin{\left(\frac{2\pi x}{L}\right)}\sin{\left(\frac{\pi y}{L}\right)}\sin{\left(\frac{\pi z}{L}\right)}\] pro \(x\in\langle 0,L\rangle,\, y\in\langle 0,L\rangle,\, z\in\langle 0,L\rangle.\)

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Úloha s vysvětlením teorie
Zaslat komentář k úloze