Zobrazení zrcadlem

Úloha číslo: 1744

Nakreslete obraz, který vznikne po zobrazení jedničky rovinným zrcadlem.

Obrázek k zadání

Jaké jsou vlastnosti obrazu po zobrazení předmětu rovinným zrcadlem?

 • Nápověda 1

  Nejprve zobrazte bod A.

 • Nápověda 2

  Podobně zobrazíme body B a C. Nakreslete obraz jedničky.

 • Nápověda 3

  Jaké jsou vlastnosti obrazu vytvořeného rovinným zrcadlem?

 • Celkové řešení

  Zobrazíme bod A. Paprsky jdoucí bodem A, které dopadají na zrcadlo, se od zrcadla odrážejí podle zákona odrazu. Protáhneme-li odražené paprsky za zrcadlo, potom se protnou v bodě A', což je zdánlivý obraz bodu A.

  Vytvoření obrazu bodu A

  Stejným způsobem by se daly zobrazit všechny body, které tvoří jedničku. Ale bude nám stačit zobrazit body B, C (čímž získáme jejich obrazy B', C').

  Zobrazení bodů B, C
  Spojíme body C', A' a B' a tím získáme hledaný obraz zobrazované jedničky.

  Obraz jedničky

 • Odpověď

  Obraz jedničky

  Vlastnosti obrazu vytvořeného rovinným zrcadlem:

  • obraz je zdánlivý, přímý, stejně velký jako zobrazovaný předmět, stranově převrácený
 • (stranová převrácenost není vidět na našem obrázku)
  • vzdálenost obrazu od zrcadla je stejná jako vzdálenost zobrazovaného předmětu od zrcadla.
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Úloha řešená graficky
Původní zdroj: Diplomová práce Michaely Jungové (2016).
×Původní zdroj: Diplomová práce Michaely Jungové (2016).
Zaslat komentář k úloze