Polarizace úplným odrazem

Úloha číslo: 1618

Úhel úplné polarizace odrazem pro průhledný email je 58°. Jaký je index lomu emailu?

Určete polarizační úhel diamantu s indexem lomu 2,42.

 • Nápověda 1

  Jak funguje polarizace odrazem a jaký vztah platí pro tzv. Brewsterův úhel dopadu?

 • Řešení

  Odražené světlo je úplně polarizované jen při speciálním úhlu dopadu, tzv. Brewsterově úhlu αB, při kterém odražený a lomený paprsek svírají úhel 90°. Je možné získat vztah:

  \[\alpha_\mathrm{B}+ 90° + \beta = 180°.\]

  Pro podrobné odvození se můžeme podívat do Řešení nápovědy 1.

  Po úpravě dostaneme:

  \[\beta = 90° − \alpha_\mathrm{B}. \]

  a upravíme Snellův zákon do tvaru:

  \[\frac{\sin\, \alpha_\mathrm{B}}{\sin\, \beta}=\frac{\sin\, \alpha_\mathrm{B}}{\sin\,(90° − \alpha_\mathrm{B})}=\frac{\sin\, \alpha_\mathrm{B}}{\cos\,\alpha_\mathrm{B}}=\mathrm{tg}\,\, \alpha_\mathrm{B}= \frac{n_\mathrm{2}}{n_\mathrm{1}}.\]

  Protože nebylo v zadání řečeno jinak, předpokládejme, že vše se odehrává ve vakuu či vzduchu a můžeme dosadit n1 = 1.

  \[\mathrm{tg}\,\, \alpha_\mathrm{B}= \frac{n_\mathrm{2}}{1},\]

  tedy:

  \[\mathrm{tg}\,\, \alpha_\mathrm{B}= n_\mathrm{2}.\]

  Ze zadání už můžeme dosadit Brewsterův úhel αB = 58° a vypočítat index lomu emailu:

  \[n_\mathrm{2}=\mathrm{tg}\,\,58°\dot=\,1{,}6.\]

  Také už můžeme spočítat Brewsterův úhel pro diamant s indexem lomu n2 = 2,42:

  \[\mathrm{tg}\,\, \alpha_\mathrm{B}= n_\mathrm{2} = 2{,}42,\] \[\alpha_\mathrm{B} \dot=\,68°.\]
 • Odpověď

  Index lomu emailu je n = 1,6 a polarizační úhel diamantu je αB = 68°.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha s vysvětlením teorie
Úloha rutinní
Multimediální encyklopedie fyziky
En translation
Zaslat komentář k úloze