Skládání světla

Úloha číslo: 1565

Dráhový rozdíl dvou koherentních paprsků bílého světla je 2,5 µm. Pro které vlnové délky viditelného světla nastává interferenční maximum?

 • Nápověda 1

  V úloze se zabýváme koherentním zářením a dráhovým rozdílem dvou paprsků. Bylo by dobré si připomenout, za jakých podmínek nastává interferenční maximum.

 • Nápověda 2

  V jakém rozmezí se nachazejí vlnové délky viditelného světla?

 • Zápis

  Δl = 2,5  µm = 2,5·10−6 m dráhový rozdíl paprsků
  λmin = 380 nm = 3,8·10−7 m minimální vlnová délka viditelného světla
  λmax = 740 nm = 7,4·10−7 m maximální vlnová délka viditelného světla
  λ = ? (nm) vlnová délka viditelného světla
 • Řešení

  Naším cílem je vypočítat vlnové délky, pro které nastává interferenční maximum. Proto použijeme podmínku pro vznik interferenčního maxima

  \[\mathrm{\Delta} l = k\lambda,\]

  kde k = 0, 1, 2, 3, ... určuje řád maxima. Tato podmínka nám říká, že maximum nastává tehdy, když dráhový rozdíl paprsků Δl je roven celému násobku vlnové délky λ.

  Z tohoto výrazu si vyjádříme λ:

  \[\lambda = \frac{\mathrm{\Delta}l}{k}. \tag{1}\]

  Pro další výpočty potřebujeme znát hodnoty k, které budeme dosazovat do vzorečku (1) pro viditelné světlo.

  Z předchozího vztahu si vyjádříme k:

  \[k = \frac{\mathrm{\Delta}l}{\lambda}.\]

  Za vlnovou délku λ dosadíme krajní hodnoty vlnové délky viditelného světla.

   

  Dosadíme hodnotu λ = 3,80·10−7 m:

  \[k \,\dot{=} \frac{2{,}5 {\cdot} 10^{−6}}{3{,}80 {\cdot} 10^{−7}} = 6{,}5. \]

   

  Pro druhou krajní hodnotu λ = 7,40·10−7 m získáme:

  \[k \,\dot{=} \frac{2{,}5 {\cdot} 10^{−6}}{7{,}40 {\cdot} 10^{−7}} = 3{,}3. \]

   

  Protože interferenční maximum nastává pouze pro celé hodnoty k, vezmeme si tedy jen celá čísla, které patří do rozmezí 3,3 až 6,5. V tomto interalu jsou to hodnoty k = 4, k = 5, k = 6.

   

  Hodnoty k známe a můžeme je tedy dosadit do vztahu (1).

  k = 4 k = 5 k = 6
  λ = 625 nm λ = 500 nm λ = 417 nm
 • Odpověď

  Interferenční maximum nastává pro vlnové délky viditelného světla:

  • λ =  625 nm pro k = 4
  • λ =  500 nm pro k = 5,
  • λ =  417 nm pro k = 6.
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Úloha rutinní
Multimediální encyklopedie fyziky
En translation
Zaslat komentář k úloze