Nastavitelné brýle

Úloha číslo: 4288

Nová technologie s názvem nastavitelné brýle byla vyvinuta s cílem zlepšit vidění lidem, kteří nemají přístup k očnímu lékaři. Čočky těchto brýlí obsahují kapalinu. Tvar čočky se mění nastavením objemu kapaliny v čočce.

Brýle
 • Otázka 1

  Myšlenka nastavitelných čoček není nová. Oko člověka má také svým způsobem nastavitelnou čočku.

  Oko

  Tvar oční čočky je nastavován působením svalů. Proč je důležité, aby se tvar oční čočky měnil?

  A  Abychom lépe viděli předměty s různým jasem.

  B  Abychom lépe viděli předměty s různými barvami.

  C  Abychom lépe viděli předměty v různých vzdálenostech.

  D  Abychom lépe viděli předměty různých velikostí.

 • Otázka 2

  Níže je vyobrazen boční pohled na nastavitelné brýle. Základní tvar čočky je plochý. Posuvným ovladačem lze měnit objem kapaliny v čočce.

  Jak ovlivňuje přidávání kapaliny tvar čočky brýlí?

  A  Pokud je do ploché čočky přidávána kapalina, stěny čočky se zakřiví směrem ven, protože tlak kapaliny působící na stěny čočky je větší.

  B  Pokud je do ploché čočky přidávána kapalina, stěny čočky se zakřiví směrem ven, protože tlak kapaliny působící na stěny čočky je menší.

  C  Pokud je do ploché čočky přidávána kapalina, stěny čočky se zakřiví směrem dovnitř, protože tlak kapaliny působící na stěny čočky je větší.

  D  Pokud je do ploché čočky přidávána kapalina, stěny čočky se zakřiví směrem dovnitř, protože tlak kapaliny působící na stěny čočky je menší.

 • Nastavitelné brýle - výzkum

  Tři žáci s různým zrakem experimentují s nastavitelnými brýlemi.

 • Anna vidí blízké i vzdálené předměty ostře.
 • Daniel vidí vzdálené předměty ostře, ale blízké předměty vidí rozmazaně.
 • Marie vidí blízké předměty ostře, ale vzdálené předměty vidí rozmazaně.
 • Simulace

  V simulaci si vyzkoušíš, jak objem kapaliny v čočce ovlivňuje žákovu schopnost vidět strom ostře ze všech tří vzdáleností zobrazených výše. Postupuj podle následujících pokynů a dozvíš se, jak fungují jednotlivé ovladače simulace:

  1.  Posuvným ovladačem nastav objem kapaliny v čočce.

  2.  Vyber vzdálenost od stromu.

  3.  Klikni na tlačítko „Spustit“ a zjistíš, jestli žák uvidí strom ostře, nebo rozmazaně. Výsledky se zobrazí v tabulce.

 • Otázka 3

  Vycházej z informací uvedených níže a proveď simulaci k získání potřebných údajů.

  Anna vidí blízké i vzdálené předměty ostře.

  Jak nastavování čočky brýlí ovlivňuje Annino vidění?

  A  Přidáním kapaliny do čočky se blízké předměty jeví jako rozmazané.

  B  Přidáním kapaliny do čočky se vzdálené předměty jeví jako rozmazané.

  C  Odebíráním kapaliny z čočky se blízké předměty jeví jako rozmazané.

  D  Odebíráním kapaliny z čočky se vzdálené předměty jeví jako rozmazané.

 • Otázka 4

  Vycházej z informací uvedených níže a proveď simulaci k získání potřebných údajů.

  Daniel vidí vzdálené předměty ostře, ale blízké předměty vidí rozmazaně.

  Které nastavení brýlí umožní Danielovi vidět blízké předměty ostře? Nezapomeň vybrat jednu nebo více možností.

  A  +2 → přidání celého objemu kapaliny

  B  +1 → přidání části kapaliny

  C  -1 → odebrání části kapaliny

  D  -2 → odebrání celého objemu kapaliny

 • Otázka 5

  Vycházej z informací uvedených níže a proveď simulaci k získání potřebných údajů.

  Marie vidí blízké předměty ostře, ale vzdálené předměty vidí rozmazaně.

  Které nastavení brýlí umožní Marii vidět ostře ze všech tří vzdáleností?

  A  +2 → přidání celého objemu kapaliny

  B  +1 → přidání části kapaliny

  C  -1 → odebrání části kapaliny

  D  -2 → odebrání celého objemu kapaliny

 • Popis úlohy a sledované dovednosti

  Úloha využívá neobvyklé technologie umožňující měnit tvar čoček brýlí pomocí změny objemu tekutiny. Interaktivní část zadání úlohy žákovi umožňuje prozkoumat vliv objemu tekutiny v čočce na její tvar. Žák následně provádí výzkum a hledá třem osobám − jedné se zdravým viděním, druhé dalekozraké a třetí krátkozraké − nejlepší možné individuální nastavení čoček brýlí.

  Sledované dovednosti:

  Otázka 1: Vysvětlovat jevy vědecky

  Otázky 2 - 5: Vědecky interpretovat data a důkazy

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Původní zdroj: Blažek, R.: Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření
PISA 2015. Úlohy z přírodovědné gramotnosti a metodika tvorby
interaktivních úloh. ČŠI, Praha 2017. ISBN 978-80-88087-12-0
×Původní zdroj: Blažek, R.: Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PISA 2015. Úlohy z přírodovědné gramotnosti a metodika tvorby interaktivních úloh. ČŠI, Praha 2017. ISBN 978-80-88087-12-0
Zaslat komentář k úloze