Denní světlo

Úloha číslo: 2142

Přečti si informaci a odpověz na otázky, které jsou za ní uvedeny.

DENNÍ SVĚTLO 22. ČERVNA 2002

Dnes, když je na severní polokouli nejdelší den v roce, Australané zažívají svůj nejkratší den.

V Melbourne* v Austrálii vyjde Slunce v 7:36 ráno a zapadne v 17:08 odpoledne a poskytne tak devět hodin a 32 minut denního světla.

Srovnejme dnešní den s nejdelším dnem v roce na jižní polokouli, který je očekáván 22. prosince, kdy Slunce vyjde v 5:55 ráno a zapadne ve 20:42 večer a poskytne tak 14 hodin a 47 minut denního světla.

Prezident Astronomické společnosti pan Perry Vlahos řekl, že existence střídání ročních období na severní a jižní polokouli je spojena se sklonem zemské osy, který je 23 stupňů.

* Melbourne je město v Austrálii na 38. stupni jižní zeměpisné šířky.

 • Otázka 1:

  Které tvrzení vysvětluje, proč se na Zemi střídá den a noc?

  A Země se otáčí kolem své osy.

  B Slunce se otáčí kolem své osy.

  C Zemská osa je nakloněná.

  D Země obíhá okolo Slunce.

 • Otázka 2:

  Obrázek ukazuje, jak světelné paprsky ze Slunce dopadají na Zemi.

  Paprsky ze Slunce

  Předpokládej, že v Melbourne je nejkratší den v roce.

  Nakresli do obrázku zemskou osu, severní polokouli, jižní polokouli a rovník. Všechny součásti své od- povědi popiš.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA.
Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9.
Úloha uvolněná z hlavního šetření PISA 2006.
×Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9. Úloha uvolněná z hlavního šetření PISA 2006.
Zaslat komentář k úloze