Ultrazvuk

Úloha číslo: 2244

V mnoha zemích je možné zobrazit plod (vyvíjející se dítě) ultrazvukovým snímáním (echografie). Ultrazvuk je považován za bezpečný pro matku i dítě.

Obr. 1: Ultrazvuk

Lékařka drží sondu a pohybuje s ní po břiše matky. Ultrazvukové vlny se přenášejí do břicha. Uvnitř břicha se odrážejí od povrchu plodu. Takto odražené vlny zachycuje opět sonda a předává je do přístroje, který vytvoří obraz.

 • Otázka 1:

  Aby mohl ultrazvukový přístroj vytvořit obraz, potřebuje spočítat vzdálenost mezi plodem a sondou.

  Ultrazvukové vlny se v břiše pohybují rychlostí 1540 m/s. Jaké měření musí přístroj provést, aby mohl spočítat vzdálenost?

 • Otázka 2:

  Obraz plodu lze získat také pomocí rentgenových paprsků. Ženám se však doporučuje, aby se během těhotenství rentgenování břicha vyhýbaly.

  Proč by se měly ženy během těhotenství vyhýbat rentgenování břicha?

 • Otázka 3:

  Může dát ultrazvukové vyšetření nastávajících matek odpověď na následující otázky? V každém řádku urči zda „Ano“ nebo „Ne“.

   Může dát ultrazvukové vyšetření odpověď na tuto otázku?   Ano nebo ne?  
   Je v břiše více než jedno dítě?   Ano/Ne 
   Jaké je pohlaví dítěte?   Ano/Ne 
   Jakou barvu mají oči dítěte?   Ano/Ne 
   Má dítě správnou velikost   Ano/Ne 
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA.
Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9. Úloha uvolněná z
pilotního šetření PISA 2006.
×Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9. Úloha uvolněná z pilotního šetření PISA 2006.
Zaslat komentář k úloze