Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Oblečení

Úloha číslo: 4283

Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny.

OBLEČENÍ - TEXT

Tým britských vědců vyvíjí „inteligentní“ oblečení, které umožní postiženým dětem „mluvit“. Děti oblečené do vest vyrobených ze zvláštního elektrotextilu a napojené na zvukový syntetizátor se budou schopné jednoduše dorozumívat lehkým klepáním na materiál, který je citlivý na dotek.

Materiál je vyroben z normální látky a důmyslné sítě vláken impregnovaných uhlíkem, která mohou vést elektřinu. Když se na tkaninu zatlačí, dojde ke změně v soustavě signálů, které procházejí vodivými vlákny, a počítačový čip tak může zjistit místo dotyku na oblečení. Čip pak může spustit jakékoliv připojené elektronické zařízení, které nemusí být větší než dvě krabičky zápalek.

„Vtip je v tom, jak látku utkáme a jak skrze ni posíláme signály – můžeme ji přitom vetkat do již hotových druhů látek tak, že ji tam ani nerozeznáte,“ říká jeden z vědců.

Aniž by se poškodil, může se materiál prát, omotávat kolem předmětů nebo se může zmačkat, přičemž vědec tvrdí, že se bude moci levně vyrábět ve velkém.

Zdroj: Steve Farrer, ‘Interactive fabric promises a material gift of the garb’, The Australian, 10. srpna 1998.

 • Otázka 1

  Který z těchto požadavků uvedených v článku se dá testovat vědeckým výzkumem v laboratoři? U každého požadavku zakroužkuj „Ano“ nebo „Ne“.

   Bez poškození se materiál může 

   Může být tento požadavek testován 

   vědeckým výzkumem v laboratoři? 

   prát   Ano/Ne  
   omotávat kolem předmětů   Ano/Ne 
   zmačkat   Ano/Ne  
   levně vyrábět ve velkém   Ano/Ne 
 • Otázka 2

  Který kus laboratorního vybavení by byl mezi vybavením, které bys potřeboval/a pro ověření, že tkanina je elektricky vodivá?

  A Voltmetr

  B Světelná komora

  C Mikrometr

  D Přístroj na měření hluku

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA.
Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9.
Úloha uvolněná z hlavního šetření PISA 2006.
×Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9. Úloha uvolněná z hlavního šetření PISA 2006.
Zaslat komentář k úloze