Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Velký kaňon

Úloha číslo: 4284

Velký kaňon leží v poušti v USA. Je to velmi rozsáhlý a hluboký kaňon, ve kterém se nachází mnoho vrstev hornin. Někdy v minulosti byly tyto vrstvy vyzdviženy pohyby v zemské kůře. Velký kaňon je nyní na některých místech až 1,6 km hluboký. Dnem kaňonu protéká řeka Colorado.

Podívej se na obrázek Velkého kaňonu vyfotografovaného z jeho jižního okraje. Na stěnách kaňonu jsou vidět různé vrstvy hornin.

Velký kaňon
 • Otázka 1

  Národní park Velký kaňon navštíví ročně okolo pěti milionů lidí. Existují obavy, že tak velké množství návštěvníků způsobí parku škody.

  Mohou být následující otázky zodpovězeny vědeckým výzkumem? V každém řádku zakroužkuj „Ano“ nebo „Ne“.

   Může být tato otázka zodpovězena vědeckým výzkumem?   Ano nebo ne? 
   Jak velkou erozi způsobuje používání turistických cest?   Ano/Ne  
   Je park stále tak krásný, jako byl před 100 lety?   Ano/Ne 

 • Otázka 2

  Teplota ve Velkém kaňonu se pohybuje od teplot nižších než 0 °C až po teploty přes 40 °C. Ačkoli je to pouštní oblast, pukliny ve skalách někdy obsahují vodu. Jak napomáhají tyto změny teplot a voda ve skalních puklinách urychlit rozpad skal?

  A Mrznoucí voda rozpouští teplé skály.

  B Voda skály stmeluje.

  C Led vyhlazuje povrch skal.

  D Mrznoucí voda ve skalních puklinách nabývá na objemu.

 • Otázka 3

  Ve Velkém kaňonu je ve vrstvě vápence A mnoho zkamenělin mořských živočichů, jako jsou mušle, ryby a koráli. Co se stalo před miliony let a nyní vysvětluje, proč se tam nacházejí takové zkameněliny?

  A V dávných dobách si lidé do této oblasti přinášeli mořské živočichy z oceánu.

  B Oceány byly kdysi mnohem bouřlivější a mořští živočichové byli do vnitrozemí vyplaveni na obrovských vlnách.

  C V té době pokrýval tuto oblast oceán, který později ustoupil.

  D Někteří mořští živočichové žili kdysi na souši, než se přestěhovali do moře.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA.
Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9.
Úloha uvolněná z hlavního šetření PISA 2006.
×Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9. Úloha uvolněná z hlavního šetření PISA 2006.
Zaslat komentář k úloze