Geneticky upravené plodiny

Úloha číslo: 4281

Přečti si článek a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny.

GMO KUKUŘICE BY SE MĚLA ZAKÁZAT

Ochránci přírody požadují zákaz geneticky upravené (GMO) kukuřice.

Tato GMO kukuřice byla vypěstována proto, aby na ni nepůsobil nový účinný prostředek na hubení plevele, který běžnou kukuřici zničí. Tento nový prostředek na hubení plevele ničí většinu plevele, který roste na kukuřičných polích.

Ochránci říkají, že protože se plevelem živí malá zvířata, zejména hmyz, bude mít používání nového prostředku na hubení plevele u GMO kukuřice špatný vliv na životní prostředí. Zastánci GMO kukuřice tvrdí, že vědecký výzkum prokázal, že k něčemu takovému nedojde.

Zde jsou podrobnější informace o vědeckém výzkumu, který je zmíněn ve výše uvedeném článku:

 • Kukuřice byla vysazena na 200 polích po celé zemi.
 • Každé pole bylo rozděleno na dvě části. Na jedné polovině se pěstovala geneticky upravená (GMO) kukuřice ošetřená novým účinným prostředkem na hubení plevele a na druhé polovině se pěstovala běžná kukuřice ošetřená běžným prostředkem na hubení plevele.
 • Na GMO kukuřici ošetřené novým prostředkem na hubení plevele bylo nalezeno přibližně stejné množství hmyzu jako na běžné kukuřici ošetřené běžným prostředkem na hubení plevele.

 • Otázka 1

  Které faktory byly ve výše zmíněném vědeckém výzkumu záměrně obměňovány? U každého faktoru zakroužkuj „Ano“ nebo „Ne“.

   Byl tento faktor ve výzkumu záměrně obměňován?   Ano nebo ne? 
   Množství hmyzu v prostředí   Ano/Ne  
   Druh použitého prostředku na hubení plevele   Ano/Ne 
 • Otázka 2

  Kukuřice byla vysazena na 200 polích po celé zemi. Proč vědci osázeli více míst než jedno?

  A Aby mohlo novou GMO kukuřici vyzkoušet více zemědělců.

  B Aby viděli, kolik GMO kukuřice by mohli vypěstovat.

  C Aby pěstovali GMO kukuřici na co možná největší ploše půdy.

  D Aby vzali v úvahu různé podmínky, které ovlivňují růst kukuřice.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Úloha řešená úvahou
Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA.
Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9.
Úloha uvolněná z hlavního šetření PISA 2006.
×Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9. Úloha uvolněná z hlavního šetření PISA 2006.
Zaslat komentář k úloze