Zdravotní riziko

Úloha číslo: 2239

Představ si, že žiješ v blízkosti velké chemické továrny na výrobu umělých zemědělských hnojiv. V posledních letech se u několika lidí v této oblasti objevily dlouhodobé dýchací obtíže. Mnoho místních obyvatel si myslí, že jsou tyto potíže způsobeny jedovatými plyny, které vypouští nedaleká chemická továrna na umělá hnojiva.

Konala se veřejná schůze, na níž se diskutovalo o možných nebezpečích, která může chemická továrna znamenat pro zdraví místních obyvatel. Vědci na schůzi vystoupili s následujícími tvrzeními.

Tvrzení vědců pracujících pro chemickou společnost

„Zkoumali jsme v této oblasti jedovatost půdy. Ve vzorcích, které jsme odebrali, jsme nezjistili přítomnost jedovatých chemikálií.“

Tvrzení vědců pracujících pro znepokojené občany místní obce

„Porovnali jsme počet případů dlouhodobých dýchacích obtíží ve zdejší oblasti s počtem případů v oblastech vzdálených od chemické továrny. V okolí chemické továrny je takových případů více.“

  • Otázka 1:

    Vlastník chemické továrny využil tvrzení vědců pracujících pro společnost, aby hájil svůj názor, že „plyny vypouštěné z továrny nepředstavují pro místní obyvatele zdravotní riziko“.

    Uveď jeden důvod, který by zpochybnil, že prohlášení vědců pracujících pro chemickou společnost potvrzuje názor vlastníka.

  • Otázka 2:

    Vědci pracující pro znepokojené občany porovnali počet lidí s dlouhodobými dýchacími obtížemi žijících v blízkosti chemické továrny s počtem lidí se stejnými obtížemi, kteří však žijí daleko od továrny.

    Popiš jeden možný rozdíl mezi těmito dvěma oblastmi, který by tě mohl přivést k myšlence, že toto srovnání nemělo smysl.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Úloha řešená úvahou
Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA.
Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9.
Úloha uvolněná z pilotního šetření PISA 2006.
×Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9. Úloha uvolněná z pilotního šetření PISA 2006.
Zaslat komentář k úloze