Meteoroidy a krátery

Úloha číslo: 4279

Kosmická tělesa vstupující do zemské atmosféry se nazývají meteoroidy. Při průchodu zemskou atmosférou se meteoroidy silně zahřívají a září. Většina meteoroidů úplně shoří, než se dostane na zemský povrch. Při dopadu může vytvořit prohlubeň, která se nazývá kráter.

meteoroid
 • Otázka 1

  Jak se meteoroid přibližuje k Zemi a k její atmosféře, jeho rychlost vzrůstá. Z jakého důvodu?

  A  Meteoroid je unášen rotací Země.

  B  Meteoroid je tlačen slunečním světlem.

  C  Meteoroid je přitahován hmotou Země.

  D  Meteoroid je odpuzován vzduchoprázdnem vesmíru.

 • Otázka 2

  Jak atmosféra planety ovlivňuje počet kráterů na jejím povrchu?

  A  Čím je atmosféra planety hustší, tím více je na jejím povrchu kráterů, protože více meteoroidů v atmosféře úplně shoří.

  B  Čím je atmosféra planety hustší, tím více je na jejím povrchu kráterů, protože méně meteoroidů v atmosféře úplně shoří.

  C  Čím je atmosféra planety hustší, tím méně je na jejím povrchu kráterů, protože méně meteoroidů v atmosféře úplně shoří.

  D  Čím je atmosféra planety hustší, tím méně je na jejím povrchu kráterů, protože více meteoroidů v atmosféře úplně shoří.

 • Otázka 3

  Prohlédni si následující tři krátery.

  krátery

  a) Seřaď tyto krátery podle velikosti meteoroidu, který je vytvořil, od největšího k nejmenšímu.

  b) Seřaď tyto krátery podle okamžiku, kdy vznikly, od nejstaršího k nejmladšímu.

 • Popis úlohy a sledované dovednosti

  Úloha využívá téma meteoroidů k ověření žákovy dovednosti, aby vysvětlil příčinu zrychleného pohybu kosmického tělesa, aby využil informace o vlastnostech atmosféty z textu a třídil důležité znaky pozorovaného jevu.

  Sledované dovednosti:

  Otázky 1 a 2: Vysvětlovat jevy vědecky

  Otázka 3: Vědecky interpretovat data a důkazy

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Úloha řešená úvahou
Původní zdroj: Blažek, R.: Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření
PISA 2015. Úlohy z přírodovědné gramotnosti a metodika tvorby
interaktivních úloh. ČŠI, Praha 2017. ISBN 978-80-88087-12-0
×Původní zdroj: Blažek, R.: Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PISA 2015. Úlohy z přírodovědné gramotnosti a metodika tvorby interaktivních úloh. ČŠI, Praha 2017. ISBN 978-80-88087-12-0
Zaslat komentář k úloze