Přechod Venuše

Úloha číslo: 2243

8. června 2004 bylo možné z mnoha míst na Zemi sledovat, jak se planeta Venuše přesouvá přes Slunce. Tento úkaz se nazývá „přechod“ Venuše a dochází k němu, když se Venuše na své oběžné dráze dostane mezi Slunce a Zemi. K předchozímu přechodu Venuše došlo v roce 1882 a další by měl nastat v roce 2012.

Na obrázku je zachycen přechod Venuše v roce 2004. Dalekohled byl nasměrován na Slunce a obraz se promítal na bílý papír.

Obr. 1: Přechod Venuše
 • Otázka 1:

  Proč byl přechod pozorován promítáním obrazu na bílý papír a ne přímým pohledem do dalekohledu?

  A  Sluneční světlo bylo příliš jasné na to, aby byla Venuše vidět.

  B  Slunce je dostatečně velké na to, aby bylo vidět bez zvětšení.

  C  Pozorování Slunce dalekohledem může poškodit oči.

  D  Obraz bylo potřeba zmenšit, proto se promítal na papír.

 • Otázka 2:

  Kterou z následujících planet je v určitých obdobích možné při pohledu ze Země vidět, jak přechází přes Slunce?

  A  Merkur

  B  Mars

  C  Jupiter

  D  Saturn

 • Otázka 3:

  V následujícím tvrzení je podtrženo několik slov.

  Astronomové předpovídají, že při pohledu z Neptunu dojde koncem tohoto století k přechodu Saturnu přes Slunce.

  Která tři podtržená slova by bylo nejlepší zadat do vyhledavače internetu nebo automatického katalogu knihovny, abys našel/našla informace o tom, kdy by mohl tento přechod nastat.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA.
Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9. Úloha uvolněná z
pilotního šetření PISA 2006.
×Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9. Úloha uvolněná z pilotního šetření PISA 2006.
Zaslat komentář k úloze