Teplo

Úloha číslo: 4287

Odpovídej na otázky k situacím, v nichž se Petr ocitl.

 • Otázka 1

  Petr opravuje starý dům. V kufru svého auta nechal láhev vody, několik kovových hřebíků a kus trámu.

  Poté co auto stálo tři hodiny venku na sluníčku, dosáhla teplota uvnitř auta přibližně 40 °C. Co se stane s předměty v autě? V každém řádku zakroužkuj „Ano“ nebo „Ne“.

   Stane se toto s předměty?   Ano nebo ne? 
   Všechny mají stejnou teplotu.   Ano/Ne
   Voda se začne po nějaké době vařit.   Ano/Ne
   Kovové hřebíky se po nějaké době rozpálí do červena.   Ano/Ne
   Teplota kovových hřebíků je vyšší než teplota vody.   Ano/Ne
 • Otázka 2

  K pití má Petr během dne hrnek horké kávy o teplotě asi 90 °C a hrnek studené minerálky o teplotě asi 5 °C. Hrnky jsou vyrobeny stejně, mají stejnou velikost a objem obou nápojů je rovněž stejný. Petr nechá hrnky stát v místnosti, kde je teplota asi 20 °C.

  Jaká bude pravděpodobně teplota kávy a minerálky po 10 minutách?

  A 70 °C a 10 °C

  B 90 °C a 5 °C

  C 70 °C a 25 °C

  D 20 °C a 20 °C

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Úloha řešená úvahou
Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA.
Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9.
Úloha uvolněná z pilotního šetření PISA 2006.
×Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9. Úloha uvolněná z pilotního šetření PISA 2006.
Zaslat komentář k úloze