Chování koljušek obecných

Úloha číslo: 2241

Koljuška obecná je ryba, kterou lze snadno chovat v akváriu.

Obr. 1: Koljušky

 • V období páření se mění barva břicha samečka koljušky ze stříbrné na červenou.
 • Sameček koljušky útočí na každého soupeřícího samečka, který se ocitne na jeho území, a snaží se ho vyhnat.
 • Jestliže se přiblíží stříbrně zbarvená samička, snaží se ji přilákat do svého hnízda, aby zde nakladla vajíčka.
Pavel chce pokusem zjistit, co způsobuje útočné chování samečka koljušky.

V Pavlově akváriu je pouze sameček koljušky. Pavel na kousky drátu připevnil tři voskové modely. Každý zvlášť pověsil do akvária na stejně dlouhou dobu. Pak spočítal, kolikrát sameček koljušky strkáním zaútočil na voskové modely.

Zde jsou uvedeny výsledky pokusu:

Obr. 2: Výsledky pokusu
 • Otázka 1:

  Na jakou otázku se tento pokus snaží odpovědět?

 • Otázka 2:

  Když sameček koljušky vidí v období páření samičku, snaží se ji přivábit namlouvacím rituálem, který vypadá jako taneček. Tento namlouvací rituál zkoumá druhý pokus.

  Také v tomto pokusu se používají tři voskové modely na kouscích drátu. Jeden je zbarvený červeně a dva jsou stříbrné, přičemž jeden z nich má ploché břicho a druhý kulaté břicho. Pavel spočítal, kolikrát (za danou dobu) sameček koljušky na každý model zareagoval namlouvacím rituálem.

  Zde jsou uvedeny výsledky pokusu:

  Obr. 3: Výsledky pokusu

  Tři žáci vyvodili z výsledků tohoto druhého pokusu své závěry.

  Odpovídají jejich závěry informacím uvedeným v grafu? V každém řádku urči „Ano“ nebo „Ne“.

   Odpovídá tento závěr informacím uvedeným v grafu?   Ano nebo ne? 
   Červená barva vyvolává u samečka koljušky namlouvací rituál.   Ano/Ne 
   Samička koljušky s plochým bříškem vyvolá nejvíce reakcí samečka.   Ano/Ne 
   Sameček koljušky reaguje častěji na samičku s kulatým břichem než na samičku  s plochým břichem.   Ano/Ne 
 • Otázka 3:

  Pokusy ukázaly, že sameček koljušky reaguje útočně na modely s červeným břichem a namlouvacím rituálem na modely se stříbrným břichem.

  Ve třetím pokusu byly postupně použity tyto čtyři modely:

  Obr. 4: Modely

  Následující tři diagramy ukazují možné reakce samečka koljušky na každý z výše uvedených modelů.

  Obr. 5: Diagramy

  Kterou reakci můžeš u každého ze čtyř modelů předpokládat?

  Ke každému modelu přiřaď jednu z reakcí A, B nebo C.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Úloha řešená úvahou
Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA.
Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9.
Úloha uvolněná z pilotního šetření PISA 2006.
×Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9. Úloha uvolněná z pilotního šetření PISA 2006.
Zaslat komentář k úloze