Chlebové těsto

Úloha číslo: 2240

Chleba
Když pekař připravuje chlebové těsto, smíchá mouku, vodu, sůl a droždí. Zpracované těsto dá na několik hodin do mísy, aby v něm mohl proběhnout proces kvašení. Během kvašení dochází v těstě k chemické přeměně: droždí (jednobuněčná houba) přeměňuje škroby a cukry, které jsou obsažené v mouce, na oxid uhličitý a alkohol.

 • Otázka 1:

  Kvašení způsobuje kynutí těsta. Proč těsto kyne?

  A  Těsto kyne, protože se vytváří alkohol, který se přeměňuje na plyn.

  B  Těsto kyne, protože se v něm množí jednobuněčné houby.

  C  Těsto kyne, protože se vytváří plyn oxid uhličitý.

  D  Těsto kyne, protože při kvašení se voda mění na páru.

 • Otázka 2:

  Několik hodin po zpracování těsta pekař těsto zvážil a zjistil, že se jeho hmotnost snížila.

  Hmotnost těsta je na začátku všech čtyř níže uvedených pokusů stejná. Které dva pokusy by měl pekař porovnat, aby zjistil, zda příčinou úbytku hmotnosti je droždí?

  Nádoby

  A  Pekař by měl porovnat pokusy 1 a 2.

  B  Pekař by měl porovnat pokusy 1 a 3.

  C  Pekař by měl porovnat pokusy 2 a 4.

  D  Pekař by měl porovnat pokusy 3 a 4.

 • Otázka 3:

  Působením droždí na cukry a škroby obsažené v mouce dochází v těstě k chemické reakci, při které vzniká oxid uhličitý a alkohol.

  Odkud pocházejí atomy uhlíku, které se vyskytují v oxidu uhličitém a v alkoholu? V každém řádku zakroužkuj „Ano“ nebo „Ne“.

   Je toto vysvětlení původu atomů uhlíku správné?   Ano nebo ne? 
   Některé atomy uhlíku pocházejí z cukrů.  Ano/Ne
   Některé atomy uhlíku jsou součástí molekul soli.  Ano/Ne
   Některé atomy uhlíku pocházejí z vody.  Ano/Ne
   Atomy uhlíku vznikají chemickou reakcí z jiných prvků.  Ano/Ne
 • Otázka 4:

  Když se nakynutý chleba vloží do pece, bubliny plynů a par se zvětšují.

  Proč se plyny a páry při zahřívání roztahují?

  A  Jejich molekuly se zvětšují.

  B  Jejich molekuly se pohybují rychleji.

  C  Počet jejich molekul se zvyšuje.

  D  Jejich molekuly do sebe méně často narážejí.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA.
Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9.
Úloha uvolněná z pilotního šetření PISA 2006.
×Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9. Úloha uvolněná z pilotního šetření PISA 2006.
Zaslat komentář k úloze