Krémy na opalování

Úloha číslo: 2143

Má první stránka

Marii a Davida zajímalo, který krém na opalování jim nejlépe ochrání pokožku. Krémy na opalování mají ochranný faktor (UV faktor), který udává, kolik ultrafialového záření ze Slunce pohlcuje každý z krémů. Krémy na opalování s vysokým UV faktorem chrání pokožku déle než krémy s nízkým UV faktorem.

Marie vymyslela způsob, jak porovnat několik různých krémů na opalování. Spolu s Davidem si nachystali následující věci:

• dvě průhledné fólie z umělé hmoty, která nepohlcuje sluneční záření;

• jeden list papíru citlivého na světlo;

• minerální olej (M) a krém obsahující oxid zinečnatý (ZnO);

• čtyři různé krémy na opalování, které nazvali K1, K2, K3 a K4.

Marie a David použili minerální olej a oxid zinečnatý proto, že olej propouští většinu slunečního záření, zatímco oxid zinečnatý je téměř vůbec nepropouští.

Do každého kroužku, které jsou vyznačeny na jedné z fólií, nanesl David kapku jedné látky a pak vše zakryl druhou fólií. Na obě fólie položil velkou knihu a přitlačil je k sobě.

Kremy zadání

Marie pak položila fólie na list papíru citlivého na světlo. Papír citlivý na světlo mění barvu z tmavě šedé na bílou (nebo světlounce šedou) podle toho, jak dlouho je vystaven slunečnímu záření. Nakonec dal David fólie s listem papíru na místo, na které svítilo slunce.

Krémy zadání 2
 • Otázka 1:

  Které z následujících tvrzení je vědeckým popisem toho, jaká je funkce minerálního oleje a oxidu zinečnatého při srovnávání účinnosti krémů na opalování?

  A  Minerální olej i oxid zinečnatý jsou látky, které se testují.

  B  Minerální olej je látka, která se testuje, a oxid zinečnatý je kontrolní látka.

  C  Minerální olej je kontrolní látka a oxid zinečnatý je látka, která se testuje.

  D  Minerální olej i oxid zinečnatý jsou kontrolní látky.

 • Otázka 2:

  Na kterou z těchto otázek se pokoušeli Marie s Davidem odpovědět?

  A  Jakou ochranu poskytují jednotlivé krémy ve srovnání s ostatními?

  B  Jak opalovací krémy chrání pokožku před ultrafialovým zářením?

  C  Poskytuje některý opalovací krém menší ochranu než minerální olej?

  D  Poskytuje některý opalovací krém větší ochranu než oxid zinečnatý?

 • Otázka 3:

  Proč byly umělohmotné fólie k sobě přitlačené?

  A  Aby kapky nevysychaly.

  B  Aby se kapky co nejvíce rozprostřely.

  C  Aby kapky zůstaly ve vyznačených kroužcích.

  D  Aby měly kapky stejnou tloušťku.

 • Otázka 4:

  Papír citlivý na světlo je tmavě šedý a jeho barva se změní na světle šedou, kyž je vystaven menšímu množství slunečního záření, a na bílou, kyž je vystaven velkému množství slunečního záření.

  Diagramy

  Který z následujících diagramů znázorňuje situaci, která by mohla nastat? Vysvětli, proč jsi je vybral/a.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA.
Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9.
Úloha uvolněná z hlavního šetření PISA 2006.
×Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9. Úloha uvolněná z hlavního šetření PISA 2006.
Zaslat komentář k úloze