Zubní kaz

Úloha číslo: 2245

Bakterie, které žijí v našich ústech, způsobují zubní kaz. Problémy se zubním kazem začaly v 18. století, kdy se stal cukr dostupnější díky rozvoji průmyslového zpracování cukrové třtiny.

Dnes toho víme o zubním kazu hodně. Například:

 • Bakterie, které způsobují zubní kaz, se živí cukrem.
 • Cukr se přeměňuje na kyselinu.
 • Kyselina poškozuje povrch zubů.
 • Čištění zubů pomáhá předcházet zubnímu kazu.

Obr. 1: Zuby a bakterie
 • Otázka 1:

  Jakou roli hrají bakterie při tvorbě zubního kazu?

  A  Bakterie vytvářejí zubní sklovinu.

  B  Bakterie vytvářejí cukr.

  C  Bakterie vytvářejí minerály.

  D  Bakterie vytvářejí kyselinu.

 • Otázka 2:

  Následující graf ukazuje spotřebu cukru a množství zubních kazů v různých zemích. Každá země je v grafu znázorněna jedním bodem.

  Obr. 2: Graf

  Které z následujících tvrzení je podloženo údaji uvedenými v grafu?

  A  V některých zemích si lidé čistí zuby častěji než v jiných zemích.

  B  Budeš-li jíst méně než 20 gramů cukru za den, je jisté, že nebudeš mít zubní kaz.

  C  Čím více cukru lidé jedí, tím je pravděpodobnější, že budou mít zubní kaz.

  D  V posledních letech se v mnoha zemích zvýšil výskyt zubního kazu.

  E  V posledních letech v mnoha zemích vzrostla spotřeba cukru.

 • Otázka 3:

  V jedné zemi připadá na osobu vysoký počet zkažených zubů.

  Mohou dát vědecké pokusy odpověď na následující otázky, které se týkají výskytu zubního kazu v této zemi? V každém řádku urči zda „Ano“ nebo „Ne“.

   Mohou dát odpověď na tuto otázku o zubním kazu vědecké pokusy?   Ano nebo ne? 
   Měl by existovat zákon, který by přiměl rodiče, aby svým dětem dávali  fluoridové kapky?   Ano/Ne 
   Jaký vliv na výskyt zubního kazu by mělo přidání fluoridu do pitné vody?   Ano/Ne 
   Kolik by měla stát návštěva zubního lékaře?   Ano/Ne 

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA.
Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9. Úloha uvolněná z
pilotního šetření PISA 2006.
×Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9. Úloha uvolněná z pilotního šetření PISA 2006.
Zaslat komentář k úloze