Pití mléka

Úloha číslo: 2242

V roce 1930 proběhl na školách ve Skotsku rozsáhlý výzkum. Po dobu čtyř měsíců dostávali někteří žáci zdarma mléko a jiní ne. Výběr žáků, kteří budou dostávat mléko, provedli učitelé. Výzkum proběhl následovně:

 • 5000 školáků dostávalo každý vyučovací den určité množství nepasterizovaného mléka,
 • dalších 5000 školáků dostávalo stejné množství pasterizovaného mléka,
 • 10 000 školáků nedostávalo vůbec žádné mléko.

Všech 20 000 dětí bylo na začátku a na konci výzkumu zváženo a změřeno.

 • Otázka 1:

  Je pravděpodobné, že výzkum zkoumal následující otázky? V každém řádku urči zda „Ano“ nebo „Ne“.

   Je pravděpodobné, že výzkum zkoumal tuto otázku?   Ano nebo ne? 
   Jak se pasterizuje mléko?   Ano/Ne  
   Jaký vliv má na školáky pití školního mléka?   Ano/Ne 
   Jaký vliv má pasterizace mléka na růst dětí?   Ano/Ne 
   Jaký vliv má na zdraví školákl to, že žijí v různých oblastech Skotska?   Ano/Ne 
 • Otázka 2:

  Děti, které během výzkumu dostávaly mléko, vyrostly a přibraly v průměru více než děti, které mléko nedostávaly.

  Jeden z možných závěrů výzkumu proto je, že děti, které pijí hodně mléka, rostou rychleji než ty, které mléko moc nepijí.

  Uveď alespoň jeden předpoklad, který musí být u obou skupin žáků ve výzkumu splněn, aby byl tento závěr důvěryhodný.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Úloha řešená úvahou
Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA.
Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9. Úloha uvolněná z
pilotního šetření PISA 2006.
×Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9. Úloha uvolněná z pilotního šetření PISA 2006.
Zaslat komentář k úloze