Vítejte ve Sbírce řešených úloh

Sbírka řešených úloh vzniká na Katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK. Sbírka se postupně vyvíjí od roku 2006 a obsahuje více než tisíc detailně řešených úloh z matematiky a fyziky.

Úlohy z fyziky vytvářejí zejména studenti učitelství fyziky MFF UK a jsou odborně recenzovány zaměstnanci KDF MFF UK. Úlohy jsou členěny podle jednotlivých fyzikálních témat a naleznete zde úlohy od těch nejjednodušších vhodných pro žáky základních škol až po obtížné pro vysokoškoláky. Zatím nejsou pokryta všechna témata na všech úrovních, ale na doplňování úloh do Sbírky pracujeme.

Úlohy z matematiky vznikají z iniciativy studentů učitelství matematiky a fyziky MFF UK. Cílem je pomoci současným i budoucím studentům při studiu matematiky. To, že úlohy vytváří studenti, kteří ve velmi nedávné době sami prošli úskalími studia a potýkali se s problémy spojenými s pochopením dané látky, se odráží ve způsobu vysvětlení, který může být blízký a srozumitelný uživatelům. V řešení úloh tedy nemusí být vždy striktně dodržovány rigorózní matematické postupy, a to z důvodu snazší pochopitelnosti. Úlohy z matematiky obvykle neprochází odbornou recenzí, což je u nich v záhlaví vyznačeno.

Úlohy mají podrobně komentovaná řešení. Pokuste se ale nejprve úlohu nebo alespoň některé její části vyřešit samostatně. K tomu by vám měly pomoci nápovědy, které naleznete u každé úlohy, případně rozbor (slovní popis „strategie“ řešení).

Obtížnost úlohy je označena ikonou v pravém horním rohu a zkratkou za názvem úlohy. Zde je také uvedeno, zda je úloha zařazena do některé ze speciálních kategorií.

 

 

U každé úlohy naleznete ikonu Odeslání emailu správci Sbírky či autorovi úlohy, pomocí které můžete odeslat email správci Sbírky či autorovi úlohy – např. upozornění na chybu, nápad na vylepšení úlohy, názor na kvalitu a užitečnost Sbírky, apod.

 

Rozvoj Sbírky byl v prvních letech podpořen projekty FRVŠ (759 F6d/2008, 788 F6d/2010, FRVŠ 888 F6d/2011) a od roku 2010 je také podporován v rámci IRP. Tvorbu úloh podporuje MFF UK i v rámci studentských fakultních grantů.

 

V případě problému, otázek nebo nápadů na vylepšení Sbírky se obraťte na Správce sbírky.