Různé derivace potenciálu

Úloha číslo: 949

Nechť je dán potenciál:

\[\varphi (\vec{r},t)=e^{-(x^2+y^2)}\sin{(z)}\frac{t}{t+1}.\]

Předpokládejme, že se v daném potenciálním poli pohybujeme po šroubovici, dané parametricky:

\[x(t)=R\cos{\omega t},y(t)=R\sin{\omega t},z(t)=At,\]

kde R, ω a A jsou konstanty.

(a) Určete parciální derivace potenciálu podle souřadnic x, y, z.

(b) Určete parciální derivaci potenciálu podle času.

(c) Určete totální derivaci potenciálu podle času při zadaném pohybu.

Veličiny dosazujeme v základních jednotkách. Ve vyjádření potenciálu by měly být ještě rozměrové konstanty, které by zaručily to, že by argumenty funkcí byly bezrozměrné. Tyto konstanty však z důvodu přehlednosti vynecháme.

 • Nápověda (a)

  Při určování parciálních derivací si uvědomíme, že \(\varphi (\vec{r},t)=\varphi (x,y,z,t).\) Potenciál je tedy funkcí všech tří souřadnic a času, ale při výpočtu parciální derivace ostatní proměnné bereme jako konstanty.

 • Nápověda (b)

  Parciální derivaci podle času určíme stejně jako parciální derivace podle souřadnic (viz předchozí nápověda).

 • Nápověda (c)

  Potenciál je funkcí souřadnic, které jsou závislé na čase, ale i explicitní funkcí času samotného. Zjistěte vzorec pro výpočet totálního diferenciálu takové funkce v kartézských souřadnicích. Napište jej obecně a poté dosaďte.

 • Celkové řešení

  Pro určení parciálních derivací si stačí uvědomit, že \(\varphi (\vec{r},t)=\varphi (x,y,z,t)\) je funkcí souřadnic a času, ale při počítání parciální derivace bereme proměnné, podle kterých nederivujeme, jako konstanty.

  (a) Parciální derivace potenciálu podle jednotlivých kartézských souřadnic mají tento tvar:

  \[\frac{\partial{\varphi({\vec{r},t})}}{\partial{x}}=-2xe^{-(x^2+y^2)}\sin{(z)}\frac{t}{t+1},\] \[\frac{\partial{\varphi({\vec{r},t})}}{\partial{y}}=-2ye^{-(x^2+y^2)}\sin{(z)}\frac{t}{t+1},\] \[\frac{\partial{\varphi({\vec{r},t})}}{\partial{z}}=e^{-(x^2+y^2)}\cos{(z)}\frac{t}{t+1}.\]

  (b) Pro parciální derivaci podle času platí:

  \[\frac{\partial{\varphi({\vec{r},t})}}{\partial{t}}=e^{-(x^2+y^2)}\mathrm{sin{(z)}}\frac{1}{(t+1)^2}.\]

  (c) Pro totální derivaci složené funkce \(\varphi({\vec{r}(t)},t)\) známe vzorec:

  \[\frac{\mathrm{d}{\varphi({\vec{r}(t)},t)}}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial\varphi}{\partial{t}}+\frac{\partial\varphi}{\partial{x}}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial\varphi}{\partial{y}}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial\varphi}{\partial{z}}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}.\]

  Dosazením a úpravou (viz řešení nápovědy (c)) dospějeme k výsledku ve tvaru:

  \[\frac{\mathrm{d}{\varphi}}{\mathrm{d}t}=e^{-R^2}\frac{1}{t+1}\left[\frac{1}{(t+1)}\sin{(At)}+At\cos{(At)}\right].\]
 • Odpověď

  (a) Parciální derivace potenciálu podle jednotlivých kartézských souřadnic mají tento tvar:

  \[\frac{\partial{\varphi({\vec{r},t})}}{\partial{x}}=-2xe^{-(x^2+y^2)}\sin{(z)}\frac{t}{t+1},\] \[\frac{\partial{\varphi({\vec{r},t})}}{\partial{y}}=-2ye^{-(x^2+y^2)}\sin{(z)}\frac{t}{t+1},\] \[\frac{\partial{\varphi({\vec{r},t})}}{\partial{z}}=e^{-(x^2+y^2)}\cos{(z)}\frac{t}{t+1}.\]

  (b) Pro parciální derivaci podle času platí:

  \[\frac{\partial{\varphi({\vec{r},t})}}{\partial{t}}=e^{-(x^2+y^2)}\mathrm{sin{(z)}}\frac{1}{(t+1)^2}.\]

  (c) Pro totální derivaci podle času při zadaném pohybu platí:

  \[\frac{\mathrm{d}{\varphi}}{\mathrm{d}t}=e^{-R^2}\frac{1}{t+1}\left[\frac{1}{(t+1)}\sin{(At)}+At\cos{(At)}\right].\]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze