Utopený poklad

Úloha číslo: 667

Američtí podmořští archeologové nalezli v roce 2009 v Lamanšském průlivu vrak britské válečné lodi Victory, která se potopila v 18. století. V trupu lodi objevili čtyři tuny zlatých mincí a s pomocí moderní techniky je vyzvedli nad hladinu. Vypočtěte, jakou minimální tažnou sílu směrem vzhůru by musel jeřáb vyzdvihující mince vyvinout, aby vytáhl všechny mince najednou? (Nepočítáme s obalem mincí.)

 • Zápis

  m = 4 t hmotnost zlatých mincí
  Fmin = ? N minimální tažná síla jeřábu
  Z tabulek:
  g = 10 N/kg číslo, kterým musíme vynásobit hmotnost, abychom dostali příslušnou gravitační sílu
  ρ1 = 1025 kg/m3 hustota mořské vody
  ρ2 = 19320 kg/m3 hustota zlata
 • Nápověda 1

  Jaké síly na náklad při vytahování působí?

 • Nápověda 2

  Co musí pro tyto síly platit, aby byl náklad tažen vzhůru?

 • Nápověda 3

  Užijte vztahy pro gravitační a vztlakovou sílu a dosaďte do vztahu (1).

 • Nápověda 4

  Kterou veličinu na pravé straně vztahu (2) ještě potřebujeme určit? Využijte k jejímu vypočtení znalost, že mince jsou vyrobeny ze zlata.

 • Nápověda 5

  Zkombinujte vztahy (2) a (3) a vypočítejte minimální tahovou sílu.

 • Poznámka

  Na začátku musí jeřáb zatáhnout o trochu více, aby náklad mincí rozpohyboval, pak již stačí, aby byly síly vyrovnané.

 • Celkové řešení

  Na náklad působí při vytahování celkem tři síly:

  • směrem dolů gravitační síla Fg,
  • směrem vzhůru vztlaková síla Fvz a tažná síla jeřábu F.

  Má-li se náklad pohybovat vzhůru, musí platit:

  \[F_\mathrm{g}\,\leq\,F_\mathrm{vz}\,+\,F\,.\]

  V krajním případě tedy:

  \[F_\mathrm{g}\,=\,F_\mathrm{vz}\,+\,F_\mathrm{min}\,{\rightarrow}\,F_\mathrm{min}\,=\,F_\mathrm{g}\,-\,F_\mathrm{vz}\,.\tag{1}\]


  Pro gravitační sílu platí:

  \[F_\mathrm{g}\,=\,mg\,,\]

  kde m je hmotnost mincí, g = 10 N/kg (číslo, kterým musíme vynásobit hmotnost, abychom dostali příslušnou gravitační sílu).


  Pro vztlakovou sílu platí:

  \[F_\mathrm{vz}\,=\,V{{\rho}_1}g\,,\]

  kde V je objem mincí, \({{\rho}_1}\) je hustota okolní kapaliny (v našem případě mořské vody), g = 10 N/kg.


  Tedy: \[F_\mathrm{min}\,=\,mg\,-\,V{{\rho}_1}g\,.\tag{2}\]

  Ve vztahu (2) nám zbývá určit objem V. Víme-li, že mince jsou vyrobeny ze zlata, známe kromě jejich hmotnosti také jejich hustotu (najdeme ji v tabulkách) – proto můžeme vypočítat jejich objem jako:

  \[V\,=\,\frac{m}{{\rho}_2}\,,\tag{3}\]

  kde m je hmotnost mincí, \({{\rho}_2}\) je hustota zlata.

  Dosazením do vztahu (3) dostáváme:

  \[V\,=\,\frac{4000}{19320}\,\mathrm{m^3}\,{\dot=}\,0{,}21\,\mathrm{m^3}\,.\]

  Vztah (2) říká:

  \[F_\mathrm{min}\,=\,mg\,-\,V{{\rho}_1}g\,.\]

  Dosadíme do něj:

  \[F_\mathrm{min}\,{\dot=}\,(4000{\cdot}10\,-\,0{,}21{\cdot}1025{\cdot}10)\,\mathrm{N}\,{\dot=}\,37\,850\,\mathrm{N}\,.\]

  Minimální tažná síla jeřábu směrem vzhůru musí být 37 850 N.

  Poznámka: Na začátku musí jeřáb zatáhnout o trochu více, aby náklad mincí rozpohyboval, pak již stačí, aby byly síly vyrovnané.

 • Odpověď

  Jeřáb by musel vyvinout minimální tažnou sílu 37 850 N směrem vzhůru.
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha rutinní
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: sbírka Petra Nekoly, ZŠ Plzeň
×Původní zdroj: sbírka Petra Nekoly, ZŠ Plzeň
Zaslat komentář k úloze