Rovnováha na kladce

Úloha číslo: 605

Na kladce o hmotnosti M jsou zavěšena dvě závaží o hmotnostech m1 a m2 způsobem zachyceným na obrázku. Kladka i závaží jsou v klidu. Jaký je poměr mezi r1 a r2, jestliže platí 4m1=m2?

kladka a dvě závaží
 • Zápis

  M hmotnost kladky
  m1 hmotnost prvního závaží
  m2 = 4·m1 hmotnost druhého závaží
  r1 vnější poloměr kladky
  r2 vnitřní poloměr kladky
  \(\frac{r_1}{r_2}\) = ? poměr vnějšího a vnitřního poloměru kladky
 • Nápověda 1

  Soustava je v klidu. Nakreslete, jaké síly působí na kladku a závaží, a napište pro ně podmínky rovnováhy.

 • Odpověď

  Poměr poloměrů je \(\frac{r_1}{r_2}=\frac{4}{1}\).

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
Původní zdroj: http://zebu.uoregon.edu/~probs/mech/circ/Torque3/Torque3.html (modified)
Zpracováno v bakalářské práci Marka Soukupa (2010).
×Původní zdroj: http://zebu.uoregon.edu/~probs/mech/circ/Torque3/Torque3.html (modified) Zpracováno v bakalářské práci Marka Soukupa (2010).
Zaslat komentář k úloze