Měrná tepelná kapacita směsi tří plynů

Úloha číslo: 503

Určete měrnou tepelnou kapacitu při stálém tlaku směsi tří plynů o složení 3 g CO, 1 g N2 a 2,2 g O2, známe-li měrné tepelné kapacity při stálém objemu u jednotlivých složek:

cv (CO) = 745 J kg−1K−1.

cv (N2) = 741 J kg−1K−1,

cv (O2) = 745 J kg−1K−1.

 • Nápověda 1

  Vyhledejte si vztah mezi měrnou tepelnou kapacitou při stálém objemu a měrnou tepelnou kapacitou při stálém tlaku.

 • Nápověda 2

  Měrná tepelná kapacita při stálém tlaku směsi tří plynů se vypočítá jako vážený průměr měrných tepelných kapacit při stálém tlaku jednotlivých složek směsi, přičemž příslušnými váhami jsou hmotnosti složek směsi.

 • Zápis

  m1 = 3 g hmotnost CO
  m2 = 1 g hmotnost N2
  m3 = 2,2 g hmotnost O2
  cv (CO) = 745 J kg−1K−1 měrná tepelná kapacita CO při stálém objemu
  cv (N2) = 741 J kg−1K−1 měrná tepelná kapacita N2 při stálém objemu
  cv (O2) = 648 J kg−1K−1 měrná tepelná kapacita O2 při stálém objemu
  cp = ? měrná tepelná kapacita při stálém tlaku pro směs těchto tří plynů

  Z tabulek:

  R = 8,31 J K−1mol−1 molární plynová konstanta
  Mm (CO) = 28 g mol−1= 28·10−3 kg mol−1 molární hmotnost CO
  Mm (N2) = 28 g mol−1= 28·10−3 kg mol−1 molární hmotnost N2
  Mm (O2) = 32 g mol−1= 32·10−3 kg mol−1 molární hmotnost O2
 • Řešení

  Nejprve si pomocí Mayerova vztahu vyjádříme měrné tepelné kapacity při stálém tlaku pro jednotlivé složky. Bude platit:

  \[c_{\mathrm{p}}\left(\mathrm{CO}\right)=c_{\mathrm{v}}\left(\mathrm{CO}\right)+\frac{R}{M_m\left(\mathrm{CO}\right)}\,\mathrm{,}\] \[c_{\mathrm{p}}\left(\mathrm{N_2}\right)=c_{\mathrm{v}}\left(\mathrm{N_2}\right)+\frac{R}{M_m\left(\mathrm{N_2}\right)}\,\mathrm{,}\] \[c_{\mathrm{p}}\left(\mathrm{O_2}\right)=c_{\mathrm{v}}\left(\mathrm{O_2}\right)+\frac{R}{M_m\left(\mathrm{O_2}\right)}\,\mathrm{.}\]

  Pozor, za molární hmotnosti je nutné dosazovat v kilogramech na mol!

  Kapacitu směsi pak spočteme jako vážený průměr z uvedených kapacit jednotlivých složek, přičemž příslušnými váhami jsou hmotnosti jednotlivých složek. Platí tedy:

  \[c_{\mathrm{p}}=\frac{m_1c_{\mathrm{p}}\left(\mathrm{CO}\right)+m_2c_{\mathrm{p}}\left(\mathrm{N_2}\right)+m_3c_{\mathrm{p}}\left(\mathrm{O_2}\right)}{m_1+m_2+m_3}\,\mathrm{.}\]

  Číselné dosazení:

  Výpočet měrných tepelných kapacit při stálem tlaku pro jednotlivé složky směsi:

  \[c_{\mathrm{p}}\left(\mathrm{CO}\right)= \left(745+\frac{8{,}31}{28\cdot{10^{-3}}}\right)\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}\dot=1041{,}8\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}\] \[c_{\mathrm{p}}\left(\mathrm{N_2}\right)=\left(741+\frac{8{,}31}{28\cdot{10^{-3}}}\right)\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}\dot=1037{,}8\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}\] \[c_{\mathrm{p}}\left(\mathrm{O_2}\right)=\left(648+\frac{8{,}31}{32\cdot{10^{-3}}}\right)\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}\dot=907{,}7\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}\]

  Výpočet měrné tepelné kapacity při stálém tlaku pro směs tří plynů:

  \[c_{\mathrm{p}}=\frac{3\cdot{1041{,}8}+1\cdot{1037{,}8}+2{,}2\cdot{907{,}7}}{3+1+2{,}2}\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}\] \[c_{\mathrm{p}}\dot=994\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}\]
 • Odpověď

  Měrná tepelná kapacita směsi při stálém tlaku je přibližně 994 J kg−1K−1.

Úroveň náročnosti: Obtížnější středoškolská či velmi jednoduchá vysokoškolská úloha
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha na syntézu
Zaslat komentář k úloze