Teplotní roztažnost mosazné koule

Úloha číslo: 485

Mosazná koule má při teplotě 15 °C průměr 4 cm. O kolik stupňů je nutné zvýšit její teplotu, aby neprošla otvorem o průměru 4,04 cm?

 • Nápověda

  Pro výpočet změny délky s teplotou je třeba znát tzv. koeficient délkové roztažnosti α, který můžete dohledat v tabulkách.

 • Rozbor

  Koule neprojde otvorem, pokud se její průměr zvětší na více než 4,04 cm. K tomu, abychom určili závislost průměru koule na teplotě, potřebujeme znát koeficient délkové roztažnosti mosazi α, který vyhledáme v tabulkách. Změnu teploty potom vyjádříme ze vztahu pro délkovou roztažnost, dosadíme a vypočítáme.

 • Zápis

  t0 = 15 °C počáteční teplota
  d0 = 4 cm počáteční průměr koule
  d1 = 4,04 cm průměr otvoru
  Δt = ? změna teploty

  Z tabulek:

  α = 20·10−6 °C−1 koeficient délkové roztažnosti mosazi
 • Řešení

  Musíme zjistit, při jaké teplotě bude průměr koule roven průměru otvoru. K tomu, abychom mohli určit závislost průměru na teplotě, musíme znát koeficient délkové roztažnosti α (uvažujeme změnu v jednom rozměru, proto pracujeme s délkovou roztažností).

  \[d_1=d_0\left(1+\alpha\mathrm{\Delta}t\right)\]

  Z něj můžeme vyjádřit hledanou změnu teploty Δt :

  \[\frac{d_1}{d_0}-1=\alpha\mathrm{\Delta}t\] \[\mathrm{\Delta}t=\frac{1}{\alpha}\left(\frac{d_1}{d_0}-1\right)\]

   

  Číselné dosazení:

  \[\mathrm{\Delta}t=\frac{1}{20\cdot{10^{-6}}}\left(\frac{4{,}04}{4}-1\right)\,{\,^{\circ}\mathrm{C}}=500{\,^{\circ}\mathrm{C}}\]
 • Odpověď

  Teplotu mosazné koule musíme zvýšit nejméně o 500 °C.

 • Odkaz na pokus

  Úlohu lze propojit s experimentem Teplotní objemová roztažnost kovů.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
En translation
Zaslat komentář k úloze