Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Kyselý déšť

Úloha číslo: 4282

Na fotografii jsou sochy, které se nazývají karyatidy. Byly postaveny na Akropoli v Aténách před více než 2500 lety. Sochy jsou vytesány z mramoru. Mramor je hornina tvořená uhličitanem vápenatým.

V roce 1980 byly originály soch přesunuty do muzea Akropole a nahrazeny kopiemi. Originály soch rozežíral kyselý déšť.

karyatidy
 • Otázka 1

  Normální déšť je slabě kyselý, protože ze vzduchu pohlcuje trochu oxidu uhličitého. Kyselý déšť je kyse- lejší než normální déšť, protože navíc pohlcuje plyny, jako jsou oxidy síry a oxidy dusíku.

  Odkud se ve vzduchu berou oxidy síry a oxidy dusíku?

 • Otázka 2

  Předtím, než byl úlomek mramoru ponořen na noc do octa, měl hmotnost 2,0 gramu. Druhý den se úlomek vyndá a osuší. Jaká bude hmotnost osušeného úlomku mramoru?

  A  Méně než 2,0 gramu.

  B  Přesně 2,0 gramu.

  C  Mezi 2,0 a 2,4 gramu.

  D  Více než 2,4 gramu.

 • Otázka 3

  Žáci, kteří prováděli tento pokus, dali kousky mramoru přes noc také do čisté (destilované) vody. Vysvětli, proč žáci zařadili tento krok do svého pokusu.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA.
Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9. Úloha uvolněná z
pilotního šetření PISA 2006.
×Původní zdroj: Frýzková, M., Palečková, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. Praha, ÚIV, 2007. 103 s. ISBN 978-80-211-0540-9. Úloha uvolněná z pilotního šetření PISA 2006.
Zaslat komentář k úloze