Průměrná rychlost auta II

Úloha číslo: 227

Spěchající motorista se snaží překonat kopec. Stoupání i klesání jsou dlouhé 3,5 km. Má ale staré auto, takže do kopce může jet nejvýše rychlostí \(45 \,\mathrm{\frac{km}{h}}\).

Jak rychle musí jet dolů, aby udržel průměrnou rychlost:

a) \(60 \,\mathrm{\frac{km}{h}},\)

b) \(90 \,\mathrm{\frac{km}{h}}.\)

 • Nápověda 1: Označení veličin, vztah pro průměrnou rychlost

  Označte si potřebné veličiny a pokuste se vyjádřit průměrnou rychlost pomocí celkové dráhy a celkové doby jízdy.

 • Zápis

  \[s \,=\, 3{,}5\,\mathrm{km}\] délka stoupání i klesání
  \[v_1 \,=\, 45 \,\mathrm{\frac{km}{h}}=\,12{,}5\,\mathrm{\frac{m}{s}}\] rychlost jízdy do kopce
  \[v_2\, =\, ?\,\left(\mathrm{\frac{km}{h}}\right)\] rychlost jízdy z kopce

  a) \( v_\mathrm{p} \,=\, 60 \,\mathrm{\frac{km}{h}}\,=\,16{,}7\,\mathrm{\frac{m}{s}}\)

  průměrná rychlost

  b) \(v_\mathrm{p} \,=\, 90 \,\mathrm{\frac{km}{h}}\,=\,25\,\mathrm{\frac{m}{s}}\)

  průměrná rychlost
 • Nápověda 2: Doba jízdy

  Vyjádřete si doby jízdy pomocí rychlostí auta při jízdě do kopce a z kopce. Poté je dosaďte do vzorce pro průměrnou rychlost.

 • Nápověda 3: Vyjádření hledané rychlosti

  Vyjádřete si ze vztahu (1) rychlost z kopce v2, kterou chceme spočítat.

 • Nápověda 4: Číselné dosazení

  Dosaďte do vztahu (2) zadané hodnoty a spočítejte rychlost z kopce.

 • Celkové řešení:

  Označení veličin:

  vp je průměrná rychlost auta,

  s je dráha do kopce (stejná vzdálenost je i z kopce),

  t1 je doba, za kterou auto vyjede na kopec,

  t2 je doba, za kterou auto sjede z kopce.

  Když jsme si označili veličiny, můžeme si vyjádřit průměrnou rychlost:

  \[v_\mathrm{p} \,=\, \frac{2s}{t_{1}+t_{2}}\,.\]

  Časy t1, t2 si vyjádříme pomocí rychlosti a ujeté dráhy:

  Doba jízdy do kopce t1:

  \[t_1 \,=\, \frac{s}{v_1}\,.\]

  Doba jízdy z kopce t2:

  \[t_2 \,=\, \frac{s}{v_2}\,.\]

  Dosadíme tyto vzorce do vztahu pro průměrnou rychlost a upravíme:

  \[ v_\mathrm{p} \,=\, \frac{2s}{t_1\,+\,t_2} \,=\, \frac{2s}{\frac{s}{v_1}\,+\, \frac{s}{v_2}} = \frac{2s}{s \left(\frac{1}{v_1}\,+\, \frac{1}{v_2}\right)}\,=\, \frac{2}{\frac{1}{v_1}\,+\, \frac{1}{v_2}}. \tag{1}\]

  Vyjádříme si rychlost z kopce ze vztahu (1):

  \[ v_\mathrm{p} \,=\, \frac{2}{\frac{1}{v_1}\,+\, \frac{1}{v_2}}\,.\]

  Obě strany vynásobíme výrazem \(\left(\frac{1}{v_1}\,+\, \frac{1}{v_2}\right)\):

  \[ v_\mathrm{p} \left(\frac{1}{v_1}\,+\, \frac{1}{v_2}\right) \,=\, 2\,. \]

  Vynásobíme  \(\frac{1}{v_\mathrm{p}}\):

  \[\frac{1}{v_1}\,+\, \frac{1}{v_2} \,=\, \frac{2}{v_\mathrm{p}}\,.\]

  Odečteme  \(\frac{1}{v_1}\):

  \[\frac{1}{v_2} \,=\, \frac{2}{v_\mathrm{p}}\,-\,\frac{1}{v_1}, \] \[\frac{1}{v_2} \,=\, \frac{2v_1 \,-\,v_\mathrm{p}}{v_\mathrm{p} v_1},\] \[v_2 \,=\, \frac{v_\mathrm{p} v_1}{2v_1\,-\,v_\mathrm{p}}.\tag{2}\]

  Dosadíme zadané hodnoty do vzorce:

  a) Pro jízdu s průměrnou rychlostí \( v_\mathrm{p} \,=\, 60 \,\mathrm{\frac{km}{h}}\)  je rychlost z kopce:

   

  \[v_2 \,=\, \frac{v_\mathrm{p} v_1}{2v_1 \,-\, v_\mathrm{p}}\,=\, \frac{60{\cdot}45}{2{\cdot} 45 - 60} \,\mathrm{\frac{km}{h}}\,=\, 90 \,\mathrm{\frac{km}{h}}\,.\]

   

  b) Pro jízdu s průměrnou rychlostí  \( v_\mathrm{p} \,=\, 90 \,\mathrm{\frac{km}{h}}\) je rychlost z kopce:

   

  \[v_2 \,=\, \frac{v_\mathrm{p} v_1}{2v_1 \,-\, v_\mathrm{p}}\,=\, \frac{90{\cdot}45}{2{\cdot} 45 - 90} \,\mathrm{\frac{km}{h}}\,.\]

  Po dosazení hodnot zjistíme, že ve jmenovateli je nula. Řidič vozidla tedy nemůže této průměrné rychlosti dosáhnout. Nemůže jet tak rychle, aby dohnal ztrátu z jízdy do kopce.

  Tento případ lze také řešit úvahou. Nejprve si spočítáme čas jízdy do kopce:

  \[t_1 \,=\, \frac{s}{v_1} \,=\, \frac{3\,500}{12{,}5}\,\mathrm{s} \,=\, 280\,\mathrm{s}\,.\]

  Poté si spočítáme čas jízdy do kopce i z kopce:

  \[t_1 \,+\, t_2\,=\, \frac{2s}{v_\mathrm{p}}\,=\, \frac{2\,\cdot\,3\,500}{25}\,\mathrm{s} \,=\,280\,\mathrm{s}\,.\]

  Jelikož jsou tyto časy stejné, tak na jízdu z kopce nezbývá žádný čas.

 • Odpověď:

  Pro rychlost jízdy z kopce platí:

  \[v_2 \,=\, \frac{v_\mathrm{p} v_1}{2v_1\,-\,v_\mathrm{p}}\,.\]

  a) Auto musí jet z kopce rychlostí \( 90\,\mathrm{\frac{km}{h}}\), aby mělo průměrnou rychlost \(60\,\mathrm{\frac{km}{h}}\,.\)

  b) Motorista nemůže dosáhnout průměrné rychlosti \(90\,\mathrm{\frac{km}{h}}\), jelikož čas na celou jízdu spotřebuje už při cestě do kopce. Na cestu z kopce nezbyde žádný čas.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Úloha vyžadující neobvyklý trik nebo nápad
Úloha na syntézu
Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
×Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
Pl translation
Zaslat komentář k úloze