Dostředivé zrychlení rakety

Úloha číslo: 205

Kosmická raketa krouží kolem Země ve výšce 400 km nad zemským povrchem. Určete velikost dostředivého zrychlení rakety na její oběžné dráze. Výsledek přepočítejte na násobky gravitačního zrychlení g na zemském povrchu.

 • Poznámka

  Při řešení této úlohy předpokládáme, že Země je koule o poloměru 6378 km.

 • Zápis

  h = 400 km výška družice nad povrchem Země
  ad = ? (m·s-2) dostředivé zrychlení
  Z tabulek:
  Rz = 6378 km poloměr Země
  κ = 6,67·10−11 N·m2·kg−2 gravitační konstanta
  Mz = 5,98·1024 kg hmotnost Země
 • Nápověda 1 - druh pohybu

  Jak lze pohyb rakety popsat z hlediska její trajektorie a rychlosti?

 • Nápověda 2 - působící síly

  Jaké síly na raketu na oběžné dráze působí z pohledu vnějšího inerciálního pozorovatele? Která z nich zakřivuje trajektorii rakety a je zodpovědná za pohyb po kružnici? Jak je velká?

 • Nápověda 3

  Jaká síla je obecně při pohybu po kružnici zodpovědná za zakřivení trajektorie, jak se vypočítá? V jakém je vztahu s gravitační silou v našem příkladu?

 • Nápověda 4

  Spojte výše uvedené vztahy a vypočítejte dostředivé zrychlení.

 • Celkové řešení

  Raketa se kolem Země pohybuje rovnoměrným pohybem po kružnici. Při pohybu na ni z pohledu vnějšího inerciálního pozorovatele působí pouze gravitační síla Fg Země! Je to tedy právě gravitační síla, která zakřivuje trajektorii rakety. Její velikost je dle Newtonova gravitačního zákona dána vztahem:

  \[F_\mathrm{g}\,=\,\kappa\frac{mM_\mathrm{z}}{(R_\mathrm{z}\,+\,h)^2}\,,\]

  kde κ je gravitační konstanta, m hmotnost rakety, Mz hmotnost Země, Rz poloměr Země a h výška nad povrchem.

  Obecně je při pohybu po kružnici za zakřivení trajektorie zodpovědná dostředivá síla

  \[F_\mathrm{d}\,=\,ma_\mathrm{d}\,,\]

  kde m je hmotnost družice a ad hledané dostředivé zrychlení.

  Dostředivá síla není žádným zvláštním typem síly, její roli plní v různých situacích jiné, nám známé síly – třecí, gravitační, síla závěsu… V našem příkladu plní roli dostředivé síly právě gravitační síla a zjevně tedy bude platit rovnost:

  \[F_\mathrm{g}\,=\,F_\mathrm{d}\,\Rightarrow\,\kappa\frac{mM_\mathrm{z}}{(R_\mathrm{z}\,+\,h)^2}\,=\,ma_\mathrm{d}.\]

  Tedy:

  \[a_\mathrm{d}\,=\,\kappa\frac{M_\mathrm{z}}{(R_\mathrm{z}\,+\,h)^2}.\]

  Číselně:

  \[\kappa\,=\,6{,}67{\cdot}10^{-11}\,\mathrm{N{\cdot}m^2{\cdot}kg^{-2}},\] \[M_\mathrm{z}\,=\,5{,}98{\cdot}10^{24}\,\mathrm{kg},\] \[a_\mathrm{d}\,=\,(6{,}67{\cdot}10^{-11}\cdot\frac{5{,}98{\cdot}10^{24}}{(6{,}378{\cdot}10^{6}+4{\cdot}10^5)^2})\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}\,\dot{=}\,8{,}68\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}.\]

  Gravitační zrychlení na povrchu Země je g = 9,81 m·s−2, vypočtená hodnota ad = 8,68 m·s−2 ≈ 0,88g.

 • Výsledek

  Na družici působí dostředivé zrychlení \[a_\mathrm{d}\,=\,\kappa\frac{M_\mathrm{z}}{(R_\mathrm{z}\,+\,h)^2}\,\dot{=}\,8{,}68\,\mathrm{m\cdot s^{-2}},\] což představuje přibližně 0,88 g.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha na syntézu
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
×Původní zdroj: Diplomová práce Hany Koudelkové (2003).
Pl translation
Zaslat komentář k úloze