Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Soustava lineárních rovnic III.

Úloha číslo: 1394

Řešte nehomogenní soustavu lineárních rovnic nad tělesem \(\mathbb{R}\). \[ \begin{array}{rrrrrrrrr} x & + & 2y & + & z & - & u & + & v &=& -1 \\ x & + & 3y & + & 5z & - & 4u & & &=& 1 \\ x & - & 4y & + & z & + & u & - & v &=& 3 \\ x & + & 3y & + & 2z & - & 2u & + & v &=& -1 \\ x & - & 2y & + & z & - & u & - & v &=& 3 \\ \end{array} \]
 • Rozbor

  Úlohu budeme řešit analogicky jako Užití Gaussova eliminačního algoritmu. Tj.

  1. Zapíšeme soustavu do rozšířené matice soustavy.
  2. Úpravíme rozšířenou matici soustavy na odstupňovaný tvar.
  3. Rozhodneme o řešitelnosti dle Frobeniovy věty.
  4. Určíme libovolný vektor, který je řešením.
  5. Určíme dimenzi řešení.
  6. Nalezneme řešení homogenní soustavy s nulovým sloupcem pravých stran.
  7. Zapíšeme množinu všech řešení.
 • Nápověda 1 – rozšířená matice soustavy

  Přepište udanou soustavu lineárních rovnic do tvaru rozšířené matice soustavy.
 • Nápověda 2 – úprava na odstupňovaný tvar

  Upravte rozšířenou matici soustavy na odstupňovaný tvar.
 • Nápověda 3 – řešitelnost soustavy dle Frobenia

  Dle Frobeniovy věty je soustava řešitelná právě tehdy, když je hodnost rozšířené matice soustavy rovna hodnosti matice soustavy. Pohledem na odstupňovaný tvar matice rozhodněte, zda je soustava řešitelná. \[ \left( \begin{array}{rrrrr|r} 1 & 2 & 1 &-1 & 1 \,&\, -1 \\ 0 & 1 & 4 &-3 &-1 \,&\, 2 \\ 0 & 0 & 3 &-2 &-1 \,&\, 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \,&\, -2 \\ \end{array} \right) \]
 • Nápověda 4 – určení vektoru řešení

  Řešením soustavy je lineární množina – libovolný vektor, který je řešením + řešení soustavy s nulovým sloupcem pravých stran. Nalezněte nejprve libovolný vektor, který je řešením.
 • Nápověda 5 – určení dimenze řešení

  Víme, že množinou řešení soustavy je lineární množina. Vektor jsme již nalezli. Abychom mohli nalézt i podprostor vektorů dávající nulovou pravou stranu, musíme určit jeho dimenzi – tedy kolik lineárně nezávislých vektorů máme hledat.

  Určete dimenzi řešení.

 • Nápověda 6 – řešení homogenní soustavy

  Dimenze řešení je \(1\). Nalezněte vektor, který je řešením soustavy s nulovým sloupcem pravých stran.
 • Nápověda 7 – množina všech řešení soustavy

  Množina všech řešení soustavy lineárních rovnic je lineární množina. Napište ji.
 • Odpověď

  Řešením udané soustavy lineárních rovnic nad polem \(\mathbb{R}\) je lineární množina \[ K = (0,-1{,}0,-1{,}0) + \left[(1{,}1,0{,}1,-2) \right]. \]
Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Zaslat komentář k úloze