Tato úloha neprošla kontrolou správnosti.

Determinant Sarrusovým pravidlem II.

Úloha číslo: 1342

Pomocí Sarrusova pravidla vypočítejte determinant nad \(\mathbb{Z}_7.\) \[ \begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 5 & 0 & 3 \end{vmatrix} \]
 • Rozbor

  Veškerá potřebná teorie pro výpočet je obsažena v úloze Jak na determinanty.

  Sarrusova pravidla je možno využít pouze v případě, že počítáme determinant čtvercové matice řádu \(2\) nebo \(3\).

 • Nápověda

  Připomeňte si Sarrusovo pravidlo pro determinant řádu \(3\) a vypočítejte jej.

 • Odpověď

  Determinant nad \(\mathbb{Z}_7\) je \[ \begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 5 & 0 & 3 \end{vmatrix} =5.\]
 • Liší-li se Váš výsledek od uvedeného!

  Jak je obsaženo v zadání, úloha je řešena nad jinou struktrou než nad reálnými čísly \(\mathbb{R}\).

  Před kontaktováním administrátorů si prosím nejprve prohlédněte úlohu Z modulo n a své výsledky se pokuste patřičně upravit.

Úroveň náročnosti: Vysokoškolská úloha
Komplexní úloha
Zaslat komentář k úloze