Odpor drátu z konstantanu, mědi

Úloha číslo: 1079

Určete délku drátu z konstantanu o průměru 0,6 mm, aby odpor drátu byl 10 Ω. Jak dlouhý by musel být měděný drát téhož průměru, aby měl stejný odpor?

 • Nápověda

  Vzpomeňte si nebo vyhledejte, jak vypadá vzorec pro výpočet odporu drátu s konstantním průřezem.
 • Řešení

  Vzorec pro výpočet odporu drátu s konstantním průřezem je \[R=\rho\frac{l}{S}.\] Tento vzorec upravíme a pro délku drátu pak získáváme vztah \[l =\frac{RS}{\rho}.\] My máme zadaný průměr drátu, ze kterého musíme obsah průřezu S dopočítat: \[S=\pi\left(\frac{d}{2}\right)^2.\] Pro délku drátu z konstantanu lKo poté dostáváme \[l_{\mathrm{Ko}}=\frac{R\pi \left(\frac{d}{2}\right)^2}{\rho_{\mathrm{Ko}}}= \frac{R\pi d^2}{4\rho_\mathrm{Ko}}.\] Postup u druhé části úlohy je analogický a vede ke vztahu \[l_{\mathrm{Cu}}=\frac{R\pi \left(\frac{d}{2} \right)^2}{\rho_{\mathrm{Cu}}}=\frac{R\pi d^2}{4\rho_{Cu}}.\]

 • Zápis a číselné dosazení

  \(R = 10\,\mathrm \Omega\) odpor vodiče
  \(d = 0{,}6\,\mathrm{mm}=0{,}6{\cdot}10^{-3}\, \mathrm m\) průměr vodiče
  \(l_{\mathrm{Ko}}= ?\,\mathrm{ (m)}\)délka vodiče z konstantanu
  \(l_{\mathrm{Cu}}= ?\,\mathrm{ (m)}\)délka vodiče z mědi
  Z tabulek:
  \(\rho_{\mathrm{Ko}}=0{,}5\,\mathrm{\mu \Omega m}=0{,}5{\cdot}10^{-6}\,\mathrm{\Omega m}\)měrný elektrický odpor konstantanu
  \(\rho_{\mathrm{Cu}}=0{,}018\,\mathrm{\mu \Omega m}=0{,}018{\cdot}10^{-6}\,\mathrm{\Omega m}\)měrný elektrický odpor mědi

  \[l_{\mathrm{Ko}}=\frac{R\pi d^2}{4\rho_\mathrm{Ko}}=\frac{10\,\pi \left(0{,}6{\cdot} 10^{-3}\right)^2}{4{\cdot} 0{,}5{\cdot} 10^{-6}}\,\mathrm m = 5{,}7\, \mathrm m\] \[l_{\mathrm{Cu}}=\frac{R\pi d^2}{4\rho_\mathrm{Cu}}=\frac{10\,\pi \left(0{,}6{\cdot} 10^{-3}\right)^2}{4{\cdot} 0{,}018{\cdot} 10^{-6}} \,\mathrm m = 157\, \mathrm m\]
 • Odpověď

  Délka drátu z konstantanu je 5,7 m. Měděný drát by musel mít délku 157 m.

Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro studenty střední školy
K řešení úlohy je třeba vyhledat nějaké údaje.
Úloha rutinní
En translation
Zaslat komentář k úloze