Pozorování letadla

Úloha číslo: 104

Ve vzdálenosti 1 m od okna širokého 50 cm sleduje pozorovatel letadlo. V okně ho vidí po dobu 3 s. Pokud předpokládáme, že letadlo má stálou rychlost o velikosti 340 m·s−1, v jak velké přímé vzdálenosti od pozorovatele se nachází?

 • Zápis

  l = 1 m vzdálenost pozorovatele od okna
  d = 50 cm šířka okna
  t = 3 s doba, po kterou je letadlo vidět v okně
  v = 340 m·s−1 rychlost letadla
  l1 = ? (m) přímá vzdálenost letadla od pozorovatele
 • Nápověda 1: Obrázek situace

  Nakreslete si obrázek situace.

 • Nápověda 2: Dráha letadla

  Předpokládejte, že letadlo se po celou dobu pohybuje přímočaře. Jakou dráhu urazí od doby, kdy se objeví za oknem, až do doby, kdy pozorovateli zmizí z dohledu? Všechny k tomu potřebné údaje máte v zadání úlohy.

 • Nápověda 3: Vzdálenost pozorovatele

  K vyjádření vzdálenosti pozorovatele použijte podobnost trojúhelníků.

 • CELKOVÉ ŘEŠENÍ

  Obrázek :

  Znázornění celé situaece na obrázku

  Budeme předpokládat, že letadlo se pohybuje po dobu t, kdy ho pozorovatel vidí v okně, přímočaře. Během pozorování urazí dráhu:

  \[s\,=\,vt\,.\]

  Z podobnosti zeleného a žlutého trojúhelníku na obrázku vyplývá:

  \[\frac{l}{d}\,=\,\frac{x+l}{s}\,,\] \[x+l\,=\,l_1\,.\]

  Pro vzdálenost l1 dostaneme:

  \[l_1\,=\,x+l\,=\,\frac{ls}{d}\,=\,\frac{lvt}{d}\,.\]

  Číselně (převedeme d = 50 cm = 0,5 m):

  \[l_1\,=\,\frac{(1{\cdot} 340 \cdot 3)}{0{,}5}\,\mathrm{m}\,=\,2\,040\,\mathrm{m}\,.\]
 • Odpověď

  Letadlo se od pozorovatele nachází ve vzdálenosti l1, pro kterou platí:

  \[l_1\,=\,\frac{lvt}{d}\,.\]

  Číselně:

  \[l_1 \,=\, 2\,040\,\mathrm{m}\,.\]
Úroveň náročnosti: Úloha vhodná pro žáky základní školy
Úloha rutinní
Původní zdroj: http://fo.cuni.cz – upraveno.
Zpracováno v diplomové práci Jany Moltašové (2011).
×Původní zdroj: http://fo.cuni.cz – upraveno. Zpracováno v diplomové práci Jany Moltašové (2011).
Pl translation
Zaslat komentář k úloze